Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA 5,9 Beräkningar, prioritering och avrundning

Skapad 2019-02-07 16:57 i Hallens Kyrkskola Åre
Grundskola 5 Matematik
Matematik är livet....

Innehåll

Beräkningar, prioritering och avrundning

Förväntat resultat:

 • Du multiplicerar decimaltal med 10,100 och 1 000
 • Du dividerar med 10,100 och l 000 så att kvoten blir ett decimaltal.
 • Du kan och använder prioriteringsreglerna.
 • Du behärskar överslagsräkning.
 • Du avrundar heltal och decimaltal.
 • Du använder begreppen: avrundning, prioriterinqsreqler,multiplikation, överslagsräkning, division, närmevärde, avrundningssiffra, avrunda nedåt, ungefär lika med, avrunda uppåt…


Undervisning/arbetsformer:

 • Området är indelat i 3 olika grundkurser som inleds med gemensam/individuell genomgång.
 • Därefter färdighetstränar du, skriftligt, digitalt, muntligt eller genom annan aktivitet. Varje kurs avslutas med träning av de olika förmågorna, i mindre grupp.
 • Mattekoll: vi checkar av hur du upplever att du behärskar området.
 • Efter mattekollen, bestämmer du och läraren, om du arbetar vidare med “fördjupning” eller “träna mera”.
 • Sammanfattning av området och de olika begreppen.
 • Examinationsuppgift
 • Träna mer eller fördjupning

 

Examinationsuppgift:

Examinationsuppgiften kommer att innehålla liknande uppgifter som nedan.

1

a) 10 • 7,93=

b) 100 • 8,74=

c) 1000 • 8,56=

d) 100 • 0,43=

 

2

a) 564/10=

b) 8536/100=

c) 2615/1000=

d) 65/1000=

 

3

En påse med 10 äpplen kostar 38,50.

a) Hur mycket är kostnaden för 1 äpple?

b) Hur mycket kostar 100 påsar äpplen?

 

4 a) Vad har du köpt om uttrycket är 12 + 3 • 9?

 b) Hur mycket kostar det?

c) Skriv ett eget uttryck för vad du vill köpa och räkna ut hur mycket det kostar.

 

5

a) 4 • 5- 1=

b) 15 - 3 • 4=

 

6+

Muriel och Annie räknar ut 4 • 3 + 4 • 2.

Muriel får svaret till 58 och Annie får svaret till 20.

Vem har rätt? Motivera ditt svar.

 

7

Gör en överslagsräkning och välj bland summorna: 60 70 80 90

a) 51,90 + 28,50

b) 17,50 + 49,80

c) 9,50 + 48,80 + 31,90

d) 18,95 + 31,50 + 8,50

 

8

a) Öresundsbron är 7 845 m. Avrunda längden till hundratal.

b) En lyktstolpe är 3,82 m. Avrunda längden till en decimal.

c) En katt väger 2,335 kg. Avrunda vikten till två decimaler.

 

9+

Vilket är det största och det minsta heltalet som kan ha avrundats till hundratal om närmevärdet är 6 000?

 

Bedömning

Bedömning sker av examinationsuppgift. Korrekt lösta uppgifter visar på godtagbara kunskaper i området. I uppgift 6 och 9 visar korrekta lösningar på en högre nivå

Bedömning sker även i det dagliga arbetet på lektionerna och i muntliga diskussioner och resonemang. Vid behov kan kunskaper även bedömas vid andra, överenskomna tillfällen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: