Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 3 No/Tema luft

Skapad 2019-02-07 17:48 i Storvretaskolan Uppsala
Här beskriver du kort vad planeringen handlar om.
Grundskola F – 5 NO (år 1-3) Svenska
Du kommer få lära dig om luft och vad det innehåller. Du kommer få göra olika luftexperiment och dokumentera dessa. Läsförståelsen kommer att tränas samt lära dig några olika begrepp inom ämnet.

Innehåll

 

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna efter avslutat arbetsområde:

- vad är luft och vad innehåller det?

- fotosyntesens kretslopp, rita och förklara.

- några begrepp inom temat luft.

- vad vi kan göra för att vara rädda om vår luft, ge några exempel.

- skillnaden mellan kall och varm luft. Ge några exempel på hur skillnaderna visar sig ex olika experiment som vi har gjort.

-vad betyder det att man ställer en hypotes.

 

 

Undervisning och bedömning

Undervisningen kommer att bestå av:

Små filmer på sli.se, ur.se

Pulsboken NO-boken, arbetsblad, läsförståelse.

Olika begrepp och uttryck som har med temat luft att göra.

Olika experiment som har med luft att göra.

 

Bedömningen sker kontinuerligt, under hela arbetsområdet.

Aktivt deltagande under lektionerna, experimenten och diskussioner samt gjort en dokumentation.

Ett litet skriftligt förhör utifrån målkortet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: