Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No åk 3 Ögat och Örat

Skapad 2019-02-07 17:50 i Storvretaskolan Uppsala
Ögat och örat.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Här kommer du få lära dig om sinnena ögat och örat. Lite om ljus och ljud.Göra några experiment och dokumentera detta.

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

Ögats delar och funktion.

Örats delar och funktion.

Berätta lite om ljus och ljud.

Känna till några begrepp inom området. Ex:  stavar, tappar, ljudvågor, hertz, decibel.

Göra dokumentation från några experiment kring ögat och örat.

Undervisning och bedömning

Undervisningen varieras och vi kommer titta på små filmer om ögat och örat.

Läsa om dessa i No-Pulsboken åk 1-3 samt arbeta med läsförståelse och arbetsblad kring arbetsområdet.

Vi kommer göra några olika experiment, dokumentera dessa och redovisa dessa muntligt och skriftligt.

Bedömning sker löpande av arbetsmomenten samt dokumentationerna och du som elev kommer att få spela ett frågespel utifrån det vi har arbetat med i slutet av arbetsområdet. (Kahoot)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Bedömningsmatris NO åk3

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva och ge exempel på samband i naturen
Du kan ge exempel på näringskedjor på land och i vatten. (Uppgift äta eller ätas, Skolverket)
Du kan ge fler exempel på näringskedjor på land och i vatten. (Uppgift äta eller ätas, Skolverket)
Du kan ge egna exempel på näringskedjor och förklara dem på ett naturvetenskapligt sätt. (Uppgift äta eller ätas, Skolverket)
Du kan beskriva hur djur och växter anpassar sig till olika årstider.
Du kan ge exempel på likheter och skillnader i hur olika djur anpassar sig till årstiderna.
Du kan använda dina kunskaper i NO när du beskriver hur olika djur och växter anpassar sig till årstiderna.
Samtala om och ge exempel på förändringar i naturen och livscykler hos växter och djur
Du kan berätta om livscykler hos något djur och någon växt. (Uppgifter: fiskens livscykel, egen och Maskrosens livscykel, Skolverket)
Du kan beskriva eller förklara livscykler hos något djur och någon växt. (Uppgifter: fiskens livscykel, egen och Maskrosens livscykel, Skolverket)
Du kan använda dina kunskaper i NO när du beskriver och förklarar livscykler och förändringar i naturen. (Uppgifter: fiskens livscykel, egen och Maskrosens livscykel, Skolverket)
Berätta om människokroppen och diskutera hälsofaktorer
Du kan berätta om ögat och örat. Du kan med hjälp av en bild förklara hur de fungerar.
Du kan använda rätt ord när du berättar om örat och ögat och deras funktioner.
Du kan berätta om några vanliga problem kopplade till öra och öga.
Du kan bidra i en diskussion om hälsa.
Du försöker hitta argument för att övertyga i diskussioner.
Du kan argumentera och diskutera när vi pratar om hälsa.
Samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt
Du kan beskriva krafterna tyngdkraft och friktion. Du kan visa vad jämvikt är och hur man kan påverka jämvikten. (Uppgift: Gungbräda, Skolverket)
Du kan beskriva krafterna med flera olika exempel. (Uppgift: Gungbräda, Skolverket)
Du kan ge egna exempel på hur krafterna märks av i din vardag. (Uppgift: Gungbräda, Skolverket)
Beskriva och sortera föremål av olika material
Du kan berätta vilket material saker är tillverkade i.
Du kan berätta om materialen i sammansatta saker och deras egenskaper.
Du kan motivera materialval i olika föremål.
Du kan sortera föremål utefter givna egenskaper (magnetiskt, flyta/sjunka)
Du kan se likheter mellan föremål och sortera dem därefter.
Du kan sortera sammansatta föremål på flera olika sätt och motivera dina val.
Berätta om ljus och ljud, ge exempel på egenskaper hos vatten och luft
Du vet att ljud och ljus har hastigheter.
Du vet att ljus går snabbare än ljud.
Du vet att ljudets hastighet påverkas av materialet.
Du kan berätta om vattnets kretslopp med hjälp av en bild och stödord.
Du kan berätta om vattnets kretslopp med fler detaljer.
Du kan beskriva vattnets kretslopp med korrekta begrepp.
Du vet att luften är sammansatt av olika ämnen.
Du kan nämna några ämnen som luften består av.
Du kan berätta om luftens egenskaper.
Samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan
Du kan berätta om en religiös skapelseberättelse. Du kan ge exempel på en historisk världsbild.
Du kan berätta om olika religiösa skapelseberättelser. Du kan förklara en modern världsbild.
Du kan jämföra olika skapelseberättelser. Du kan jämföra historiska världsbilder med moderna.
Utföra fältstudier och undersökningar
Du kan följa muntliga och skriftliga instruktioner. Du kan beskriva experiment och dra slutsatser.
Du arbetar självständigt och är noggrann med materialet.
Du har idéer på hur man kan göra experimentet säkrare.
Göra observationer, namnge, sortera och beskriva fenomen i naturen
Du kan namnge några några svenska djur och växter och sortera dem.
Du kan fler djur och växter och kan sortera dem utifrån släktskap.
Du kan ge exempel på fler typer av organismer.
Visa och beskriva solen, månen och jorden rörelser
Behandlades i åk 2
Behandlades i åk 2
Behandlades i åk 2
Sortera föremål med olika egenskaper och separera lösningar och blandningar
Du kan skillnaden mellan lösning och blandning. (Lab: separera lera och salt i en vattenlösning)
Du kan genomföra ett experiment där du visar skillnad på en lösning och blandning. (Lab: separera lera och salt i en vattenlösning)
Du genomför laborationen och kan med dina kunskaper i NO förklara skillnaden mellan filtrering och avdunstning. (Lab: separera lera och salt i en vattenlösning)
Jämföra egna undersökningar med andras
Du kan jämföra dina resultat med en kompis. Du kan säga något om likheter och skillnader.
När du jämför resultat kan du dra enkla slutsatser och försöka förklara vad de kan bero på.
När du jämför resultat kan du förklara det du ser. Du har också egna idéer på hur man kan göra nya undersökningar.
Dokumentera undersökningar
Du kan rita och skriva om det vi undersöker. Du kan använda din dokumentation i diskussioner och samtal.
Du kan dokumentera och redovisa på flera olika sätt.
Du kan göra mer detaljerade dokumentationer så tydligt att andra kan förstå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: