Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek, samspel och känslor

Skapad 2019-02-07 20:19 i Lilla skolan Lunds för- och grundskolor
Utveckla samspelet i gruppen med lekens hjälp.
Grundsärskola 1 – 4 Motorik Estetisk verksamhet Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning Kommunikation
Med leken i fokus kommer vi arbeta för att utveckla samspelet i gruppen, skapa en större vi-känsla i klassen.

Innehåll

Mål

Målet med detta tema är att utveckla samspelet i klassen. Genom lek, musik, rörelse, bildskapande, berättande och experiment i vardagsmiljö ska vi lära känna varandra bättre, utforska vad man kan göra tillsammans och försöka skapa en starkare vi-känsla. Samtidigt kommer vårt syfte vara att genom detta samspel även arbeta mot elevernas individuella mål.

Arbetets innehåll

- Samspel i lek, musik, rörelse, bildskapande, berättande och vardagsexperiment
- Medvetenhet om omgivningen (både kompisar och rummet)
- Kommunikation
- Turtagning
- Enklare regler i lekar och övningar
- Begreppsträning
- Arbete mot elevernas individuella mål

-Aktivt deltagande i olika former av målning, aktivt deltagande i sång och spelande, sortering av olika former och bilder.

Arbetssätt och redovisningsform

Arbetet kommer att genomsyra elevernas arbetspass under februari- juni 2019. Med hjälp av bilder kommer vi kontinuerligt redovisa vad vi gör i elevernas lärloggar.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen
  KOM   9
 • Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
  MOT   9
 • Eleven kan genomföra lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och följa några regler.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven kan orientera sig i närmiljön.
  VAA   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: