Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-Förändringar

Skapad 2019-02-08 08:16 i Västerby skola Hedemora
NO - NTA lådan, Förändringar
Grundskola 3 NO (år 1-3) Bild
Du kommer att få jobba med NTA-lådan förändringar och göra olika uppdrag som har med vattnets olika former att göra samt övergångarna mellan de olika formerna. Du får även arbeta med att göra olika lösningar och blandningar och hur man kan separera dem. I samband med NTA-lådan kommer du även att arbeta med vattnets kretslopp.

Innehåll

Hur ska du lära dig detta?

Du kommer att få:

 • göra förutsägelser 
 • genomföra enkla undersökningar med hjälp av tydliga instruktioner
 • dokumentera undersökningar med text och bild
 • samtala om dina resultat
 • arbeta tillsammans med andra
 • lyssna på föreläsningar
 • se filmer

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna:

 • genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar efter instruktion
 • dokumentera enkla naturvetenskapliga undersökningar
 • diskutera enkla naturvetenskapliga undersökningars resultat
 • ge exempel på vätskor och fasta ämnen
 • berätta om vattens olika former och vad de heter; is, vatten och ånga
 • använda orden avdunstning,smältning och filtrering
 • ge exempel på blandningar och lösningar
 • beskriva blandningars och lösningars egenskaper
 • berätta grundläggande om vattnets kretslopp i naturen och samhället. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO Bl
NTA - Förändringar

->
->>
->>>
Genomföra naturvetenskapliga undersökningar
Jag kan genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar med stöd av läraren och/eller bilder.
Jag kan genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar med stöd av en kamrat.
Jag kan genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar efter instruktion.
Dokumentera enkla naturvetenskapliga undersökningar
Jag kan dokumentera enkla naturvetenskapliga undersökningar med stöd av läraren och/eller konkret material.
Jag kan dokumentera enkla naturvetenskapliga undersökningar med stöd av en kamrat.
Jag kan dokumentera enkla naturvetenskapliga undersökningar på egen hand.
Diskutera enkla naturvetenskapliga undersökningars resultat
Jag kan diskutera enkla naturvetenskapliga undersökningars resultat med enkla ord.
Jag kan diskutera enkla naturvetenskapliga undersökningars resultat med några vetenskapliga ord.
Jag kan diskutera enkla naturvetenskapliga undersökningars resultat med flera vetenskapliga ord.
Berätta om vattens olika former och vad de heter; is, vatten och ånga
Jag kan berätta om vattens olika former och vad de heter; is, vatten och ånga med stöd av läraren eller bilder.
Jag kan berätta om vattens olika former och vad de heter; is, vatten och ånga med stöd av kamrater.
Jag kan berätta om vattens olika former och vad de heter; is, vatten och ånga på egen hand.
Begrepp
Jag kan använda och förklara orden avdunstning, smältning och filtrering med stöd av konkret material, läraren eller bilderna.
Jag kan använda och förklara orden avdunstning, smältning och filtrering med stöd av en kamrat.
Jag kan använda och förklara orden avdunstning, smältning och filtrering på egen hand.
Ge exempel på blandningar och lösningar
Jag kan ge exempel på blandningar och lösningar med stöd av läraren eller konkret material/bilder.
Jag kan ge exempel på blandningar och lösningar med stöd av en kamrat.
Jag kan ge exempel på blandningar och lösningar på egen hand.
Beskriva blandningars och lösningars egenskaper
Jag kan beskriva blandningars och lösningars egenskaper med stöd av läraren eller konkret material/bilder.
Jag kan beskriva blandningars och lösningars egenskaper med stöd av en kamrat.
Jag kan beskriva blandningars och lösningars egenskaper på egen hand.
Separera enkla lösningar och blandningar
Jag kan separera enkla lösningar och blandningar med stöd av läraren eller konkret material/bilder.
Jag kan separera enkla lösningar och blandningar med stöd av en kamrat.
Jag kan separera enkla lösningar och blandningar på egen hand.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: