Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Citrons planeringsmall Vt 2019

Skapad 2019-02-08 10:05 i Marbäcks förskola Svedala
Förskola
Vi jobbar med återvinning och sortering. Vi vill att barnen ska få lära sig om hur människan, samhälle och natur påverkar varandra.

Innehåll

Mål/Syfte: 

 Vi vill att barnen ska få lära sig om hur de kan påverka naturen och samhället just nu och i framtiden. Hur de kan påverka genom sitt agerande. Barnen ska ges möjlighet att undersöka, utforska med olika skräpmaterial. 

Vi vill att barnen ska få lära sig om naturen genom att titta på Barr och Pinne varje vecka. 

 

Uppgift/utmaning:

Barnen ska få uppleva genom promenader till återvinningsstationen hur de olika materialen kan sorteras och hur de kan återvinnas. De ska få lära sig att känna igen materialen och vad de kan ha använts till innan. Vi vill att barnen ska kunna koppla vad de gjort till Barr och Pinne.  Barnen ska genom sopmonstren lära sig hur och vad man kan återvinna. Vi har börjat att prata om metall och sopmonstret heter Metallica. Vi koncentrerar oss på ett monster i taget. 

 

Vad och hur gjorde barnen:

V. 6

Vi gick på promenad till några återvinningscontainrar och barnen fick se på deras bilder vad man kan slänga i dem. De tyckte att detta var spännande och vi fortsatte diskussionerna tillbaka på förskolan. 

 

 V.7 Vi går till återvinningen och lämnar metall som barnen tagit med hemifrån. Barnen ska få börja pärla Metallica. Barnen spelar en app som handlar om sopsortering där man sorterar papper, plast, metall och glas i rätt container

 

V.10 Vi fortsatte gå till återvinningen och vi ser att barnen är mer säkra på var man får slänga saker. Barnen diskuterar på förskolan om metall och vi hör att de pratar med sina föräldrar om det. 

 

V.11 Nu har alla fått slänga sin förpackning av metall. Barnen visar att de har förstått en hel del om återvinning. De pratar mycket om metall när vi går till återvinningen. Att man inte får slänga det på marken bla.

 

V.12. Vi har smågrupper inomhus med ca 5 barn i varje grupp. Barnen får berätta om vad de lärt sig inom metall och de får spela de olika spelen om skräp och sortering som vi har. 

 

V.13 Med ett nytt sopmonster som vi har introducerat för barnen så går vi nu vidare. Vi ser en ökad nyfikenhet bland barnen. De ställer nya frågor på ett nytt sätt, vi ser att de har en grund nu att gå vidare på. 

 

V.15 Vi börjar med ett nytt sopmonster. Och barnen kunde relatera till detta monster då det var Pappis. Vi pratade mycket om papper som vi använde på avdelningen och var papper kommer från. Och hur mycket papper som vi använder på avdelningen. 

 

V.19 Denna veckan har vi haft  Skräpplockarvecka med barnen. Detta passade bra eftersom vi fick till en bra diskussion med barnen om skräp och återvinning. Vi kunde koppla detta till vårt projekt. Och få in normer och värden och naturvetenskap. 

 

V.21 Vi introducerade ett nytt sopmonster och pratade om vad det tyckte om och hur det såg ut. Barnen får ge sin syn på det och hur vi ska jobba med det.

 

V.22 Barnen får tillverka containers som vi ska ha på avdelningen. Dessa containers ska symbolisera de containers som vi ser på återvinningen. De har fått klippa ut bilder på saker som är av de olika material i återvinnings containern. Och sedan klistra fast de på rätt container. Då fick vi även in deras klippteknik och barnen fick samarbeta och leta bilder tillsammans. 

 

Pedagogernas reflektion: 

Vi såg ett stort intresse bland barnen och de ville gärna veta mera. Vi fortsätter att prata om ett material och det sopmonstret som tillhör. 

 Barnen diskuterar med sina föräldrar om metall och återvinning. Föräldrar kommer till oss pedagoger och säger att barnen pratar om det hemma. Vi ser en ökad medvetenhet bland barnen om att man måste sortera och återvinna sitt skräp för att det ska kunna bli nya förpackningar.Vi vill se hur vår undervisning har fastnat hos barnen och hur de upplever att gå på våra promenader. 

 Vi har bra diskussioner med barnen om de olika smådjuren som vi ser på våra promenader och hur vi ska behandla dem och varandra. Vi får samtidigt in naturvetenskap med de fysikaliska fenomenen om ljud och ljudvågor när vi pratar på avdelningen och i tunneln när vi går ute. När barnen byggde containers så såg vi ett fint samarbet och reflektion mellan dem. Vi såg att de hade en bra kommunikation mellan varandra när de letade bilderna i tidningen. 

 

Barnens reflektion:

”Här kan man slänga metall, och papper.”

De pratade om de olika material och var de kan slängas.

”Man får inte slänga metall i skogen för då kan djuren äta det och de kan dö då”

”Man måste slänga metallen på återvinningen, för då kan den sen hämtas av en lastbil, och bli till nya saker”

”Djuren kan bli skadade av metallen om man slänger i skogen”

”Det kan bli nya saker av sakerna som vi slänger på återvinningen”

”Vi ska inte skrika i tunnel, då studsar ljudet och vi får ont i öronen”.

”Här finns det olika material i tidningen. Vilken bild ska vi ta?”

 

 

Hur går vi vidare:

Vi fortsätter med samma monster och det materialet. 

Vi bytar sopmonster till plastis och gör olika sorters skapande med olika sorters material. Vi vill få till en diskussion ang de olika materialen och hur det ska sorteras i containerns. 

Vi har smågrupper med olika stationer på avdelningen med skapande så alla barnen får chans att komma till tals och hinna göra sitt eget skapande. 

Vi fortsätter våra diskussioner om ljudvågor och påminner varandra om ljudnivån inomhus och hur den påverkar oss alla.

Vi vill se hur långt vi hinner med sopmonsterna och skapande. Vi hör mycket från föräldrarna och de uppskattar vårt projekt då barnen har blivit mer medvetna hemma om återvinning.

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: