Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkne-Reza

Skapad 2019-02-08 13:42 i Allén Dibber Sverige AB
Förskola
Matematik finns överallt. Därför att det otroligt viktigt att ge barnen möjlighet att utforska matematikens olika former och begrepp samt upptäcka matematik i sin omgivning.

Innehåll

 

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

  För barnen

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Alla pedagoger på avdelning

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   

  _____________________________________________________________________ 

   

_________________________________________________________________________________________

 

 

Syfte

Varför?

Vi på Drakens avdelning vill bevara barnens nyfikenhet och lust att lära om matematiska begrepp och deras samband.

Ett läroplansmål

Vad är målet med undervisningen?

Lpfö98 Rev. 2016

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Delmål utifrån läroplansmålet 3-4 st

Vad ska läras ut?

 • Barnen ska få möjlighet att lära sig skilja mellan olikheter exempelvis stor och liten eller kort och lång
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att urskilja likheter, som "två lika" långa pinnar, "två lika" stora/små kottar.
 • Barnen ska få  möjligheter att få grundläggande kunskaper om de geometriska formerna, som cirkel, rektangel, kvadrat och triangel.

Tillvägagångssätt

Hur ska undervisningen genomföras?

Räkne-Reza hjälper oss att tillsammans med barnen undersöka följande:
 • Jämförelse av korta och långa pinnar
 • Samla olika stora naturföremål, stor - liten
 • Samla "två lika" i skogen eller i parken (löv, kottar och stenar)

Reflektion

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 

 • En gång i veckan i Unikum under enskild planeringstid.

Uppföljning

Vi kopplar samman den dokumentation som visar på att vi arbetat med syftet och strävansmålet.

Analys 

Beskriv ett nuläge, vad under arbetets gång har påverkat resultatet vi ser, hur utvecklar vi verksamheten vidare, vad blir nästa steg?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: