Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 3

Skapad 2019-02-10 06:21 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 3 Teknik
Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människor och för samhällets utveckling. Drivkraften bakom utveckling är ofta att lösa ett problem och uppfylla våra behov. För att förstå teknikens roll behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Innehåll

Teknik

Syfte

Du ska få öva dig på att:
- upptäcka och undersöka tekniska lösningar
- upptäcka problem och behov som kan lösas med teknik och försöka hitta på egna lösningar
- använda teknikområdets begrepp

Mål

- undersöka och se vilken teknik som finns i skolan och i ditt hem
- undersöka ett föremål och beskriva hur föremålet bör se ut för att fungera bra
- göra en konstruktion och pröva olika idéer till lösningar
- förstå och förklara några tekniska begrepp
- dokumentera ditt arbete i ord och bild

 

Arbetsgång
Vi kommer att arbeta med:
- hur föremål i vardagen har förändrats över tid
- material för eget konstruktionsarbete, olika material och hur de kan sammanfogas
- enkla ord och begrepp utifrån det vi arbetar med
- några vanliga tekniska lösningar där människan har härmat naturen
- undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras
- egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer

-bygga egna konstruktioner där de utmanas att prova olika idéer och lösningar

Bedömning

Du ska aktivt deltaga med att

- undersöka och se vilken teknik som finns i skolan och i ditt hem
- undersöka ett föremål och beskriva hur föremålet bör se ut för att fungera bra
- göra en konstruktion och pröva olika idéer till lösningar
- förklara några tekniska begrepp
- dokumentera ditt arbete i ord och bild 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: