Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiker

Skapad 2019-02-10 13:00 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Det finns berättelser som lever kvar många hundra år efter det att de skrivits, som ges ut om och om igen och som på senare tid filmats i olika versioner många gånger om. Sådana böcker brukar kallas klassiker. Vi kommer under några veckor att arbeta med klassiker; vi kommer att utforska tiden de skrevs i och varför de fortfarande känns aktuella.

Innehåll

Tidsplan

 •  vecka 6-10.

Förmågor att utveckla 

 • formulera dig och kommunicera i skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Centralt innehåll

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Språkbruk

 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Arbetssätt, metod och material

 • Vi kommer att prata om och läsa utdrag ur Gullivers resor, Robinson Crusoe, Frankenstein och Oliver Twist. Vi pratar om verkets budskap, och hur de rent stilistiskt är uppbyggda (beskrivningar, gestaltningar och ordval). Vi kommer även att fördjupa oss i de tidsperioder de skrevs i; upplysningen, romantiken och realismen. Du får då läsa texter från perioderna (främst ovan nämnda), läsa om perioderna, samt lyssna på korta föreläsningar av läraren om perioderna.
 • Du kommer att få läsa/lyssna på texter från perioderna och till dessa få uppgifter; friare skrivuppgifter, en sammanfattning samt en nyhetsartikel.
 • Vi läser alla texter tillsammans (läraren läser högt t.ex.), och möjlighet finns att skriva texterna på dator för de elever som behöver.

 

Bedömning

Du kommer att få skriva fem kortare texter, vilka kommer att bedömas. För att kunna skriva dina texter måste du ha läst och till viss del förstått de texter vi gått igenom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: