Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling (Sophjältar)

Skapad 2019-02-10 14:04 i Ättekullaskolan Helsingborg
I detta arbetsområdet kommer du att lära dig mer om sopor och källsortering och om hur detta påverkar vår miljö.
Grundskola 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Vad händer med våra sopor när vi slänger dem? Kan man slänga alla sopor på samma ställe? Är allt vi inte vill ha längre sopor? Hur tar vi bäst hand om vår miljö? Hur kan vi sortera olika material? Vad kan man återvinna och återanvända? Vart tar våra sopor vägen?

Innehåll

Syfte + centralt innehåll

Förmågor som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla samt centralt innehåll.

• lära oss om olika material och dess egenskaper 

• arbeta med källsortering, hur vi sorterar olika material 

• få veta vad som händer med våra sopor

• arbeta med varför vi ska sortera våra sopor

• arbeta med miljöpåverkan och hållbar utveckling

• konsumtion

• lära oss nya ord

Så här arbetar vi

Studiebesök på Filbornatippen med guide från Miljöverkstaden.
Samtala kring studiebesöket.
Skriva en Faktatext utifrån givna stödord (tankekarta) kring återvinningsstationen på Filbornatippen.
Lektion med pedagog från Miljöverkstaden.
Se film och delta i diskussioner kring hållbar utveckling.
Samtala kring hur vår sophantering påverkar miljön.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • beskriva vad några föremål är tillverkade av och hur de kan sorteras.
 • diskutera hur vi människor kan påverka vår miljö positivt och negativt med källsortering.
 • i vilken utsträckning du deltar i de samtal vi har och framför allt vad du tycker, tänker och kan.

Bedömningen kommer jag att göra genom att:

 • se på de skriftliga arbeten du gör under arbetets gång.
 • lyssna på dig i de samtal vi har om hur vi kan påverka vår miljö och vår sophantering.
 • titta på hur väl du genomför de praktiska övningar och aktiviteter vi gör. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: