Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika-genreträning

Skapad 2019-02-10 18:55 i Maserskolan Borlänge
Grundskola F – 9
Du planerar, skriver och bearbetar, innehållet i din egen krönika. Detta gör du utifrån en struktur vi upprättar tillsammans.

Innehåll

 

Pedagogisk planering

 

År 9: Marias grupper i svenska och sva

 

Ämne: Svenska

 

Vårterminen 2019: v 5- v 10

 

 

 

Syfte:

 

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

 

 

 

Konkreta mål

 

 • Du ska tillsammans med klassen gå igenom krönikans ingredienser

 • Du ska analysera ”En bög som idrottar finns det?”, tillsammans med andra för att tillsammans synliggöra krönikans ingredienser i en redan publicerad krönika

 • Du ska planera en krönika med stöd av krönikans ingredienser, den tabell du upprättat under lektionstid

 • Du ska skriva en egen krönika med stöd i din planering som dock kan förändras under skrivprocessens gång

 • Du ska bearbeta din krönika mot ökad läsbarhet tillsammans med mig under skrivprocessen vilket innebär att du inte kan skriva allt hemma

 • Du ska tillsammans med någon annan, diskutera innehållet i dennes krönika, och lyfta något som hen lyckats bra med i sin krönika

 • Du ska värdera din egen skrivprocess utifrån en värderingsmall du får av mig. Du ska dels värdera hur du lyckats med genren krönika och dels hur du lyckats med att anpassa språk och struktur till en tänkt läsare

   

  Kunskapskrav för arbetsområdet

 

 

 

·       Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. Eleven kan söka, välja ut och ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

·       Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad. Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.

 

·       Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad. samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: