Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomlära i kemi och fysik

Skapad 2019-02-10 20:29 i Lindbergs skola Varberg
Grundskola 9 – 0 Fysik Kemi

Innehåll

Under arbetsområdet lär vi oss mer om olika begrepp som t.ex. atomer, grundämnen, periodiska systemet, joner och jonbildning, bindningar, syror och baser, metaller, ljus, sönderfall, radioaktivitet, m.m.
Vi tränar på att anteckna och förklara olika begrepp och utveckla förmågan att se samband.

Under examinationen få ni i grupp förklara hur olika begrepp hänger ihop.

Matriser

Fy Ke
Atomlära i kemi och fysik

Rubrik 1

E
C
A
Kommunikation
Under diskussionen kan du välja relevant fakta och begrepp för att förklara olika fenomen. Du för diskussionerna framåt genom att ställa frågor och bemöta kompisarnas tankar och åsikter.
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
 • Ke  A 9
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Frågor, åsikter & argument I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Begrepp, samband och resonemang
Din förmåga att förstå olika begreppoch förstå och se samband mellan dem i olika situationer i vardagen
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
 • Ke  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning. Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning. Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning. Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: