Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 6 Presentera någon och ställa frågor

Skapad 2019-02-10 21:13 i Svanberga skola Norrtälje
Språk år 6
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Vi jobbar med: En el parque nacional Los números Los Colores México

Innehåll

Tidsperiod

 •  v.2-10

Förmågor

 • förstå innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • reflektera över kulturella företeelser
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Övergripande mål och riktlinjer

Kommunicera på ett främmande språk på ett funktionellt sätt 

Internationellt perspektiv

 Kunna lära och arbeta både självständigt och med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Berätta om någon annan 
 • Ställa och svara på frågor 
 • Ha kunskap om Mexiko

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Samtal/Diskussioner under lektionerna

     Summativ

 • Inlämning muntligt samtal (torsdag 14/2)
 • Skriftligt prov (lyssna, läsa torsdag 7/3)

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Uppgifter

 • Inspelning "En el parque nacional"

 • México

Matriser

M2
Spanska år 6 Presentera någon, ställa frågor

Underlag saknas
Ännu ej uppnått målen
Läsa
Läsa texter i boken och göra uppgifter. Läsförståelse på testet.
 • M2
Du behöver träna mer på att förstå texter.
Du kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter där man berättar om någon och ställer frågor.
Du kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter där man berättar om någon och ställer frågor.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter där man berättar om någon och ställer frågor.
Lyssna
Lyssna på texter och hörövningar. Hörförståelse på testet.
 • M2
Du behöver träna mer på att förstå tal.
Du kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo där man där man berättar om någon och ställer frågor.
Du kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo där man där man berättar om någon och ställer frågor.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo där man där man berättar om någon och ställer frågor.
Läsa och lyssna
Visa förståelse av text och tal
Du behöver träna på att visa din förståelse av text och tal.
Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet.
Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet
Prata framställning
Presentera "En el parque nacional" muntligt
 • M2
Du behöver träna mer på att formulera dig när du presenterar någon och ställer frågor.
Du kan formulera dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser när du presenterar någon och ställer frågor.
Du kan formulera dig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser när du presenterar någon och ställer frågor.
Du kan formulera dig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser när du presenterar någon och ställer frågor.
Kulturella företeelser
Mexiko.
 • M2
Du behöver träna mer på att kommentera några saker om landet Mexiko.
Du kommenterar i mycket enkel form några saker om landet Mexiko.
Du kommenterar i mycket enkel form några saker landet Mexiko.
Du kommenterar i enkel form några saker om landet Mexiko.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: