Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och väder

Skapad 2019-02-11 08:54 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Fysik
I detta arbetsområde så kommer du att få lära dig mer om värme och väder.

Innehåll

Mål

Du ska kunna:

 • beskriva hur molekylerna i olika ämen påverkas av värme och kyla
 • ge olika exempel på hur värme sprids
 • förklara hur vindar uppstår
 • ge exempel på olika former av isolering
 • göra en observation av temperatur

Begrepp

 • ledning
 • strömning
 • strålning
 • metall
 • energi
 • atom
 • molekyl
 • avdunsta
 • termos
 • isolera
 • vakuum
 • skala
 • temperatur
 • termometer
 • meteorolog
 • lågtryck
 • högtryck
 • kallfront
 • varmfront
 • nederbörd
 • medeltemperatur

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • läsa faktatexter
 • titta på filmer
 • göra experiment som visar hur värme sprids

Du visar din kunskap genom att:

 • delta aktivt i genomgångar och diskussioner
 • använda relevanta begrepp
 • observera och dokumentera temperatur
 • dra slutsatser vid experiment och observationer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6

Matriser

Fy
Värme

Jag är ganska säker
Jag är säker
Jag är mycket säker
Hur värme sprids
Jag är ganska säker och kan beskriva något sätt som värme sprider sig på.
Jag är säker och kan beskriva några sätt som värme sprider sig på.
Jag är mycket säker och kan beskriva flera sätt som värme sprider sig på.
Mäta temperatur
Jag är ganska säker på hur man mäter och antecknar temperatur, vad det är man mäter och vilken skala vi använder.
Jag är säker på hur man mäter och antecknar temperatur, vad det är man mäter och vilken skala vi använder.
Jag är mycket säker på hur man och antecknar mäter temperatur, vad det är man mäter och vilken skala vi använder.
Väder
Jag kan till viss del förklara hur vindar uppstår
Jag använder relevanta begrepp på ett i huvudsak korrekt sätt när jag förklarar hur vindar uppstår
Jag använder relevanta begrepp korrekt när jag förklarar hur vindar uppstår
Isolering
Jag kan ge något exempel på isolering.
Jag kan ge några exempel på isolering och till viss del förklara varför ämnena fungerar som isolering.
Jag kan ge flera olika exempel på isolering och förklara varför ämnena fungerar som isolering.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: