👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Unit 9

Skapad 2019-02-11 09:18 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 8 Engelska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Innehåll

Mål

Målet med undervisningen i engelska är att du utvecklar din förmåga att:


- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
- formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
- använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
- reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Undervisning och arbetsformer

Detta tränar vi genom att:


- lyssna på talad engelska från olika delar av världen
- skriva olika slags texter
- tala engelska så mycket så möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper
- läsa olika texter
- utöka ordförrådet genom att träna glosor och fraser, läsa och skriva texter

In this unit you will:

 • sharpen your reading skills
 • compare and contrast homes from around the world
 • discuss attitudes to homelessness
 • buy or sell a house
 • find out more about hi-tech homes
 • become a pronoun expert

Bedömning

Du kommer att få visa din kunskaper och förmågor genom att vara aktiv på lektionerna, delta i samtal, berätta och skriva om dina tankar och åsikter. Dessutom får du visa dina kunskaper och förmågor i presentationer, läxförhör och tester.

I det avslutande testet ska du visa att du kan behärska: 

 
 • Ord och fraser från "Homes"
 • Grammar (demonstrative pronouns)
 • Läsförståelsen
 • Hörförståelse
 • Presentation
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9

Matriser

En
Bedömningsmatris i Engelska - (kunskapskrav år 9)

Vi har arbetat med kunskapskravet under kursen.
E
Eleven uppfyller alla kunskapskrav för E
C
Eleven uppfyller alla kunskapskrav för C
A
Eleven uppfyller alla kunskapskrav för A
Lyssna och läsa
Vi har arbetat med kunskapskravet under kursen.
Eleven kan förstå **det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer** i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå **det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer** i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå **såväl helhet som detaljer** i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Lyssna och läsa
Vi har arbetat med kunskapskravet under kursen.
Eleven visar sin förståelse genom att **översiktligt** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **godtagbart** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att **välgrundat** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **tillfredsställande** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att **välgrundat och nyanserat** redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med **gott** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Lyssna och läsa
Vi har arbetat med kunskapskravet under kursen.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av **någon strategi** för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven **i viss utsträckning** välja och använda sig av **strategier** för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven **i viss utsträckning** välja och använda sig av **strategier** för lyssnande och läsning.
Lyssna och läsa
Vi har arbetat med kunskapskravet under kursen.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt **med viss relevans** använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt **på ett relevant sätt** använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt **på ett relevant och effektivt sätt** använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Tala, skriva och samtala
Vi har arbetat med kunskapskravet under kursen.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **enkelt, begripligt och relativt sammanhängande**.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande**. **Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation**.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig **relativt varierat, tydligt och sammanhängande**. **Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation**.
Tala, skriva och samtala
Vi har arbetat med kunskapskravet under kursen.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **enkla** förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **välgrundade** förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **välgrundade** förbättringar av egna framställningar.
Tala, skriva och samtala
Vi har arbetat med kunskapskravet under kursen.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig **enkelt och begripligt** samt **i någon mån anpassat** till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig **tydligt och med visst flyt** samt **med viss anpassning** till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig **tydligt och med flyt** samt **med viss anpassning** till syfte, mottagare och situation.
Tala, skriva och samtala
Vi har arbetat med kunskapskravet under kursen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av **i huvudsak fungerande** strategier som **i viss mån löser problem** i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av **fungerande** strategier som **löser problem** i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av **väl fungerande** strategier som **löser problem** i och förbättrar interaktionen och **för den framåt på ett konstruktivt sätt**.
Realia, kultur och erfarenheter
Vi har arbetat med kunskapskravet under kursen.
Eleven diskuterar **översiktligt** några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra **enkla** jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar **utförligt** några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra **välutvecklade** jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar **utförligt och nyanserat** några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra **välutvecklade och nyanserade** jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.