Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellankrigstiden och andra världskriget

Skapad 2019-02-11 14:33 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Historia
Den närmaste tiden kommer vi att arbeta med tiden efter första världskriget och fram till 1945.

Innehåll

Den närmaste tiden kommer vi att arbeta med tiden efter första världskriget och fram till 1945. Vi kommer att titta på vad som hände efter Versaillesfreden och hur det kom att leda till ett andra världskrig. Därefter går vi igenom själva kriget och ser vilka följder kriget fick. Vi kommer att ha ett fokus på Europa men även tala om andra delar av världen samt att vi kommer att lära mer om de tankar och den människosyn som kom att leda till Förintelsen.

Lärandemål för området (centralt innehåll)

Detta ska du kunna när området är klart;

-          De båda världskrigen (här andra världskriget), deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

-          Den europeiska dominansen, imperialism, kolonialism.

-          Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i olika delar av världen.

-          Historiska berättelser med skildringar av människors av förtryck.

-          Hur historia används under olika tider och för olika syften

-          Att kritiskt granska, värdera och tolka historiska källor

-          Historiska begrepp

Förmågor

Du skall utveckla dina förmågor att; 

       använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Med andra ord du får kunskaper om händelser, personer och orsaker till och konsekvenser av förändringar i samhället. Du får en kronologisk överblick av historien gång.

       kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Med andra ord här lär du dig om hur vi kan veta något om det förflutna. Du lär dig tolka och värdera källor för att du kritiskt ska kunna resonera kring syftet med texten, bilden eller filmen. 

       reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.

Med andra ord hur historia kan användas i t.ex. propaganda för att påverka eller för att skapa identiteter. 

       använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Med andra ord ska du lära dig ett ämnesspråk genom att få kunskaper om historiska begrepp som t.ex.

nationalism, mellankrigstiden, propaganda, antisemitism , orsak och konsekvens.

 

Hur gör vi?

-          Genomgång och föreläsning

-          Olika typer av filmer och dokumentärer

-      Skriva en artikel

-          Analys av propagandabilder, fotografier och texter

-          Enskilda övningar och gruppövningar

-          Lärobokens text samt andra texter

-          Läser någon skönlitterär text om Andra världskriget

Underlag för bedömning.

 

-          Övning om historiska källor

-          Mellankrigstiden - artikel v. 4

-          Prov på andra världskriget v.8  (s.231-251 i Utkik Historia) 

 

Uppgifter

  • "Utrikeskorrespondenten"

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: