Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 2

Skapad 2019-02-11 15:26 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola F – 3 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Innehåll

Syfte och mål

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. 

Undervisning och arbetssätt

 •  kunna framställa bilder utifrån olika tekniker och material

 •  framställa bilder till t ex sagor, berättelser och faktatexter

 •  framställa bilder till egna upplevelser och kunskaper

 •  diskutera och analysera bilder och hur bild och text kan höra ihop och förstärka varandra

 •  samtala och presentera olika bilduppgifter

Elevinflytande

Eleverna kommer att kunna styra innehållet till stor del själv.

Eleverna kommer att kunna följa sin egen utveckling under arbetets gång.

 

Bedömning

Se Matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Bild; Åk 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Eleven kan skapa berättande bilder med hjälp av färg, form eller bakgrund.
Du kan med stöd skapa enkla bilder som berättar och visar något med färg, form och bakgrund.
Du kan skapa enkla bilder som berättar och visar något med färg, form och bakgrund.
Du kan skapa bilder som berättar och visar något med färg, form och bakgrund.
Du kan skapa tydliga berättande bilder som visar något med färg, form och bakgrund.
Ny aspekt
Eleven kan använda sig av olika typer av material, tekniker och verktyg.
Du kan med stöd använda dig av ett/en, material och tekniker för att skapa olika uttrycksformer.
Du kan använda dig av ett/en verktyg, material och tekniker för att skapa olika uttrycksformer.
Du kan använda dig av ett par verktyg, material och tekniker för att skapa olika uttrycksformer.
Du kan använda dig av några verktyg, material och tekniker för att skapa olika uttrycksformer.
Ny aspekt
Eleven kan presentera sina bilder och göra enkla bedömningar av egna bilder.
Du kan med stöd göra enkla presentationer och bedömningar av ditt arbete och bilder.
Du kan göra enkla presentationer och bedömningar av ditt arbete och bilder.
Du kan göra presentationer och bedömningar av ditt arbete och bilder.
Du kan göra tydliga presentationer och bedömningar av ditt arbete och bilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: