Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritids - iMovie

Skapad 2019-02-12 10:12 i Tullgårdsskolan Stockholm Grundskolor
Till pedagogisk personal- ej till elever.
Grundskola F – 6 Teknik
Eleverna arbetar enskilt eller i grupp med programmet iMovie, där korta filmer och foton klipps ihop till en film. Materialet regisseras, framställs och redigeras av eleverna själva.

Innehåll

Beskrivning av aktivitet

Eleverna arbetar enskilt eller i grupp med programmet iMovie. I aktiviteten får eleverna möjlighet att pröva sina idéer och utveckla dem samt lösa problem som uppstår i samband med skapandet. Filmens handling och vilket material som ska användas väljer eleverna själva, inom skolans etiska ramar. 

Hur lägger du upp undervisningen utifrån ovan? Konkreta mål

Eleverna får själva välja om de ska arbeta enskilt eller i grupp, de får då själva komma på handlingen till filmen. Vi pratar om hur viktigt det är att inte filma eller fotografera andra elever eller personal utan tillåtelse, samt vilka bilder som får användas från internet. 

Eleverna får sedan, med hjälp av lärplattan, fotografera och filma innehållet till sin film. Filmerna och fotona läggs sedan in i redigeringsprogrammet iMovie där eleverna arbetar med materialet. Pedagogen finns med som stöd och inspiration.

Utvärdering 

Målet är uppnått när eleverna har erbjudits möjlighet att genom digitala verktyg får pröva sina idéer, utveckla dem och lösa problemen som uppstår samt genom olika estetiska uttrycksformer skapa innehållet i en film. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: