Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkkunskap och olika texter - vt19

Skapad 2019-02-12 17:02 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Anpassad tom mall baserad på MCLS PP Mall skapad av Silvia Margarita Cordero Padilla
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Eleven ska utveckla följande förmågor: 1. Att tala på modersmålet 2. Att skriva på modersmålet 3. Att utveckla sitt modersmål 4. Att använda modersmålet i olika situationer och med olika mottagare. 5. Att se och prata om språkliga skillnader mellan modersmålet och svenska. 6. Att läsa och prata om olika texter, såsom poesi, sagor, fakta texter.

Innehåll

 

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna prata modersmålet i olika situationer och med olika människor.

Du ska kunna jobba själv och i grupp med dina klasskamrater.

Du ska få möjlighet att välja teman som är intressanta för dig.

Du ska få möjligheten att ibland välja arbetssättet.

Du ska kunna använda olika tekniska medel i ditt arbete.

Du ska kunna jobba med olika problemlösnings uppgifter.

Du ska kunna få en fantasifull och kreativ arbetsmiljö på modersmålslektionerna.

 

 


Tidsplan: vår 2019

 

Introduktion

 Du kommer att:

- reflektera och samtala om likheter och skillnader mellan två av dessa språk som du använder: modersmålet och svenska,

- arbeta med en serie av skönlitterära texter som har jämåringar som huvudpersoner,

- bekanta dig med olika typer av texter: noveller, jämförelse tabeller, sammanfattningar och bokrecensioner 

 

Vi kommer att arbeta i ämnets eget Classroom.

 

Förmågor, arbetssätt och bedömning

 

Förmåga - Läsa

 

Du ska: 

- Läsa (både högt och tyst) olika skönlitterära texter.

- Läsa och analysera klasskamraters och egen producerade texter.

- Analysera och kommentera strukturen av olika typer av texter: sammanfattningar, jämförelse tabeller, bokrecensioner. 

 

Bedöming:

- högläsning av stycken från skönlitterära texter

- sammanfattningar av delar en skönlitterära texter

- analys av det lästa i en skriftlig bokrecension

- kontroll och reflektion frågor av skönlitterära texter

 

 

Förmåga - Skriftligt

 

Du kommer att analysera och kommentera strukturen av olika typer av texter (noveller, jämförelse tabeller, sammanfattningar och bokrecensioner)

 

Utifrån genomgångar och arbetsbeskrivningar, ska du skriva:

- sammanfattningar av det som du har läst

- reflektioner om det som du har läst

- bokrecensioner

- en jämförelse tabell om språk (mellan spanska och svenska)

 

Du ska också justera dina texter utifrån lärare och kamrat respons.

 

Bedömning: utifrån tydliga instruktioner som din lärare har gett till dig, ska du kunna skriva:

- en sammanfattning av en kapitel av ett bok

- en bokrecension

- en enkel jämförelse tabell om språk

 

 

Förmåga - Språkjämförelse

 

Utifrån din och dina klasskamraters förförståelse ska du skriva en jämförelse tabell om språk (spanska och svenska). Det ska innehålla information om: speciella tecken, uttal, alfabetet, område där språken talas, ändring och placering av substantiv, adjektiv och verb.

 

Bedömning: du ska kunna förklara med egna ord och ge exempel de olika delar av jämförelse tabellen som du har skrivit.

 

 

Förmåga - Tala

 

 Vi kommer att samtala om olika ämnen utifrån dina egna intresse och erfarenheter och det lästa.

Bedömning: du ska kunna uttrycka, på modersmålet, dina tankar och känslor utifrån det lästa samt dina egna intresse och erfarenheter. Detta ska göras i samtal med din lärare och klasskamrater.  

 

Övrigt

 Åk 6 läser böckerna:

Aventuras 2

Aventuras 3

Aventuras 4 

 

Matriser

Ml
Modersmål spanska - kunskapskrav till åk6

E
C
A
Ej bedömd än
LÄSA
du läser med visst flyt och använder lässtrategier på ett fungerande sätt
du läser med relativt gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
du läser med gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
LÄSA
du gör enkla kronologiska sammanfattningar och kommenterar med viss koppling till sammanhanget
du gör utvecklade sammanfattningar med relativt gott koppling till sammanhanget och visar god läsförståelse
du gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till sammanhanget och visar mycket god läsförståelse
LÄSA
du beskriver på ett enkelt sätt om texternas tydligt budskap
du beskriver på ett utvecklat sätt om texternas tydligt budskap
du beskriver på ett välutvecklat sätt om texternas tydligt budskap
SKRIVA
du kan uttrycka dig enkelt med viss språklig variation i skrift
du kan uttrycka dig utvecklat i skrift med en relativt god språklig variation
du kan uttrycka dig väl utvecklat i skrift med mycket god språklig variation
SKRIVA
du kan med viss säkerhet använda grundläggande regler i skrift och tal och stava ord du använder ofta
du kan med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet i tal och skrift du kan stava ord du använder ofta
du kan med mycket god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet i tal och skrift du kan stava ord du använder ofta
SPRÅKJÄMFÖRELSE
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett enkelt sätt
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett utvecklat sätt
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett välutvecklat sätt
TALA
du samtalar på ett enkelt sätt med huvudsak fungerande ordförråd
du samtalar på ett utvecklat sätt med ändamålsenligt ordförråd
du samtalar på ett välutvecklat sätt med ett ändamålsenligt och effektivt ordförråd
TALA
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs till en viss del
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs relativt väl
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs väl
TALA
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med viss tydlighet
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med relativt god tydlighet
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med mycket god tydlighet
KULTUR
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett enkelt sätt
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett utvecklat sätt
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett välutvecklat sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: