Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Stand by me" och novell

Skapad 2019-02-12 22:05 i Maserskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska
Det finns många olika textgenrer och den berättande texten är en av dem. I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med en variant av berättande text - novell.

Innehåll

"Stand by me" och novell.

Vi inleder arbetsområdet med att se, samt arbeta med filmatiseringen av Stephen Kings novell "Stand by me". Genom att systematiskt träna på olika slags beskrivningar tar vi oss vidare mot arbetet att skriva en egen novell.

Mål

Du utvecklar din förmåga att förstå, tolka och analysera texter genom att läsa och diskutera noveller.  

Du får en större förståelse för att skriva gestaltande.

Du får en större förståelse för olika ords nyanser och blir säkrare på att välja ord som verkligen uttrycker det du vill.

Du får en större förståelse för berättarperspektiv och tempus och gör medvetna val när du skriver din text.

Du skriver en novell där du tillämpar det du lärt dig och visar att du kan anpassa språket efter syfte och mottagare.  

 

Arbetssätt

Novellen är en kort berättelse som följer ett speciellt mönster. I den korta texten kan mycket vara outtalat och därför blir det viktigt att läsa mellan raderna samt att hitta budskap som kan vara dolda. Genom att läsa, och analysera noveller utvecklas din läsförståelse. Tanken är också att detta ska ge dig en större förståelse för texttypen.

Jag går igenom hur en novell byggs upp (med inledning, konflikt, höjdpunkt och avslutning) och pratar om vad som kännetecknar en novell. Vi kommer också att diskutera person- och miljöbeskrivningar, berättarperspektiv, tempus samt gestaltande beskrivningar. 

Arbetsområdet avslutas med att du skriver en egen novell där du visar att du förstått novellens särart. Innan du börjar skriva ska du planera för din text, förslagsvis i en tankekarta, och även göra en disposition.

 

Bedömning

Vi kommer att läsa och analysera flera noveller, både muntligt och skriftligt, och jag kommer att bedöma din förmåga att tolka och resonera kring texters budskap. Arbetsområdet avslutas med att du skriver en egen novell och den texten kommer att bedömas. Jag kommer även att bedöma din förmåga att ge och ta emot respons samt hur du kan bearbeta det du skrivit mot ökad tydlighet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: