👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, åk 9 - Det värdefulla elnätet

Skapad 2019-02-13 11:22 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 9 Teknik
Elektrisk energi är ett av de bästa energislagen vi har. El värmer mat och tvättar våra kläder enkelt och snabbt. Stora elmotorer sågar virke av timmer och driver tunga tåg. Men det finns två utmaningar:all elenergi måste skapas i samma sekund som den ska användas och dessutom på ett miljövänligt sätt.

Innehåll

Mål för avsnittet

 

 

Här får du lära dig

• hur elproducenter och elkonsumenter samverkar i elnätet

• att elenergi är en värdefull energiform som säljs och köps på elbörsen Nordpool

• att elsystemet är ett så kallat realtidssystem, dvs. att allt händer i nutid

• att förnybara energikällor måste ersätta icke förnybara energikällor om vi ska

klara att hindra jordens medeltemperatur från att öka mer än 2° C

• att vi måste använda elenergin smartare än vi gör i idag.

 

 

Syfte och förmågor i detta kapitel

 

Här kommer du att få möjlighet utveckla din förmåga att

• identifiera och analysera elsystem utifrån nytta och funktion

• identifiera problem och behov som kan lösas med elenergi och elsystem och utarbeta förslag till lösningar

• använda begrepp och uttrycksformer som hör till elsystem

• värdera konsekvenser av elenergi för individ, samhälle och miljö

• analysera drivkrafter bakom utvecklingen av elnät och hur tekniken har förändrats över tid.

 

Uppgifter

 • Lektionsuppgift: Teknik -De tre ravinernas damm

 • Lektionsuppgift: Vi måste energieffektivisera, Solenergi i liten och stor skala

 • Lektionsuppgift: Teknik - Energi är färskvara och Klimathotet föder förnybara energikällor

 • Lektionsuppgift - Energikällor

 • Lektionsuppgift - Energikällor

 • Prov teknik - Det värdefulla elnätet

 • Prov teknik - Det värdefulla elnätet

 • Prov teknik - Det värdefulla elnätet

 • Prov teknik - Det värdefulla elnätet

 • Lektionsuppgift: Teknik -De tre ravinernas damm

 • Lektionsuppgift: Teknik -De tre ravinernas damm

 • Lektionsuppgift: Teknik - Energi är färskvara och Klimathotet föder förnybara energikällor

 • Lektionsuppgift: Teknik - Energi är färskvara och Klimathotet föder förnybara energikällor

 • Lektionsuppgift: Teknik - Flipped classrom

 • Lektionsuppgift: Teknik - Flipped classrom

 • Lektionsuppgift: Teknik - Flipped classrom

 • Lektionsuppgift - Energikällor

 • Lektionsuppgift - Energikällor

 • Lektionsuppgift - Energikällor

 • Lektionsuppgift: Teknik -De tre ravinernas damm

 • Lektionsuppgift: Teknik -De tre ravinernas damm

 • Prov teknik - Det värdefulla elnätet

 • Prov teknik - Det värdefulla elnätet

 • Prov teknik - Det värdefulla elnätet

 • Lektionsuppgift: Teknik - Energi är färskvara och Klimathotet föder förnybara energikällor

 • Lektionsuppgift: Teknik - Energi är färskvara och Klimathotet föder förnybara energikällor

 • Lektionsuppgift: Teknik - Energi är färskvara och Klimathotet föder förnybara energikällor

 • Lektionsuppgift: Teknik - Energi är färskvara och Klimathotet föder förnybara energikällor

 • Prov teknik - Det värdefulla elnätet

 • Lektionsuppgift: Teknik - Flipped classrom

 • Lektionsuppgift: Teknik - Flipped classrom

 • Prov teknik - Det värdefulla elnätet

 • Lektionsuppgift Teknik: Lämna in tankekartan

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik - Det värdefulla elnätet - Furulundsskolan -

E
C
A
Identifiera och analysera (I) Beskriva och förklara begrepp (B)
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Tk
 • Tk
Eleven når ej godkänd kunskapsnivå.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar. Eleven beskriver och resonerar med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

E
C
A

Teknik, människa, samhälle och miljö

E
C
A
Förstå historien (F) Värdera och bedöma (V)
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
 • Tk
 • Tk
Eleven når ej godkänd kunskapsnivå.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.