Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och modersmål

Skapad 2019-02-14 09:31 i Harbo förskola Heby
Förskola
Genom högläsning och diskussioner ska vi främja barnens ordförråd.

Innehåll

 

 

Bakgrund: 

Högläsning ingår i vårt fokusområde under våren. 

Vi inleder våren med att dela in barngruppen i tre grupper. Varje fröken väljer en bok som gruppen kommer jobba med under terminen tillsammans med barnen. 

 

Syfte: 

Vi vill ge barnen en fördjupad förståelse för läsning i olika former. Aktiv läsning innebär en planerad högläsningsstund där vi pedagoger aktivt väljer bok, som under terminen läses på olika sätt. Vi använder oss av Läslyftets modul ”läsa och berätta” vi introducerar nya begrepp, såsom tex”bildprommenad” och ”lässtopp”. 

 

Arbetssätt:

Var är vi?

Vi är precis i början av att erbjuda denna form utav planerad högläsning. Vi ser den valda metoden som ett komplement till den spontana högläsningen som kan ske när helst under dagen.

Vi har spelat teater ihop med barnen och barnen har fått agera de olika karaktärerna i sagan Bockarna Bruse.

Vi har börjat jobba i våra grupper med en varsin bok. Med bockarna Bruse. Vi har introducerat böckerna för barnen och en grupp har dramatiserat med snö, en har gjort bildpromenad och frågat barnen om vad boken handlar om genom att visa framsidan & läst boken, och en grupp har fått agera karaktären i ramsan. Vi har pratat om bilderna i boken, och använt oss av matematiska begrepp.

Vi har satt upp bilder på gården och gjort en sagopromenad med bockarna Bruse.

 

 

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️

Vart ska vi?

Vi avslutade förra boken och började på en ny.

P E T T E R  O C H  H A N S  4 G E T T E R      🐏🐏🐏🐏🏡👨🏻‍💼

Vi har fortfarande tre grupper, där varje fröken har en grupp med barn. Hur vi lägger upp sagan ser olika ut i varje grupp och vi byter arbetssätt lite då och då för att få omväxling och testa olika sätt att berätta sagan på. Vi fortsätter nästa vecka med våra grupper och byter lite material med varandra. Fröknarna spelar upp teater för barnen. 

.

 

Alla figurer i sagan fr. vänster: Petter, stugan, geten röd, geten blå, geten gul och geten vit. Katten Murre Svart och vännen Sixten. Stenen i skogen där trollet Ludenben bor!

 

Hur går vi vidare?

From v14 byter vi bok till kompisböckerna. Varje pedagog som har en grupp väljer en varsin bok. 

Vi fortsätter som förut att läsa och samtala om böckernas innehåll. 

Barnen får börja med att tolka en bild i böckerna och föra en dialog med varandra. 

Vi frågar barnen vad de ser i bilden och för anteckningar.