Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra världskriget, förintelsen och efterkrigstiden

Skapad 2019-02-14 12:32 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Historia
- Aldrig mera krig! Så sa man efter det första världskriget. Ändå blev det ett andra världskrig bara drygt tjugo år efter det första.

Innehåll

 

Undervisning - vad gör vi på lektionerna?
 • Läroboken och tillhörande uppgifter
 • Uppgifter till "Om detta må ni berätta..."
 • Genomgångar och filmer
 • Diskussionsuppgifter
Hur visar du dina kunskaper?
 • Kortsvarsprov
 • Resonemangsfrågor
 • Diskussionsuppgifter
Mål
 • Resonera om orsaker till andra världskriget
 • Berätta om krigets förlopp i stora drag samt orsaker till och konsekvenser av olika händelser
 • Fundera över Sveriges roll under kriget
 • Resonera om krigets resultat och dess följder under 1900-talet
 • Känna till hur Förintelsen tog sig uttryck samt orsaker och konsekvenser till denna
 • Ha kännedom om människors levnadsvillkor under perioden
 • Använda, tolka och värdera källmaterial från den aktuella tiden samt hur historia kan användas 

Matriser

Hi
Andra världskriget

Rubrik 1

E
C
A
Ha kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter
Grundläggande
Goda
Mycket goda.
Resonera kring historiska händelser och samhällsförändringar
Enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av kriget, människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen.
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av kriget, människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen.
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av kriget, människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen.
Beskriva samband mellan olika tidsperioder
Enkla samband mellan de två världskrigen.
Förhållandevis komplexa samband mellan de två världskrigen.
Komplexa samband mellan de två världskrigen.
Ange fortsättning på utvecklings-linjer med hänvisningar till det förflutna och nuet
Enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet
Utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet
Välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet
Använda historiskt källmaterial och kritiskt granska
Enkla och till viss del underbyggda slutsatser. Enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser. Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornastrovärdighet och relevans.
Välutvecklade och väl underbyggda slutsatser. Välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Resonera om hur historia har använts och kan användas i olika sammanhang och för olika syften
Enkla.
Utvecklade.
Välutvecklade.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: