Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Magic Door

Skapad 2019-02-15 10:53 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 – 6 Engelska
Kreativtskrivande

Innehåll

Skriftlig pedagogisk planering

Ämne - Engelska, The Magic Door

Årskurs 6

 

Nationella och Övergripande mål;

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 

Fokusförmågor/syfte:

 

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

 

Centralt innehåll:

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

 

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

 

Genomförande:

Eleven ska med hjälp av sin fantasi skapa en berättelse utefter ett par förutbestämda riktlinjer. Kamratrespons och muntligt framträdande kommer förekomma.

 

Elevinflytande och delaktighet:

Elevens delaktighet i att skapa utefter sin fantasi är huvudsyftet      

 

Kunskapskrav:

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar

 

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

 

Bedömning:

Kommer ske av hela skapandeprocessen. Färdig skriven berättelse och muntlig medverkan, samt engagemang och delaktighet på lektionerna.

 

 

Dokumentation/Utvärdering:

Kommer ske med hjälp av foto och skriftligt analys av förloppet.

 

 

 

 

Ansvarig pedagog:Martina Liljedahl

Byskolan, Södra Sandby

Datum:190214

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: