Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoriteter

Skapad 2019-02-17 12:57 i Stretereds grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen Svenska
Vi studerar detta område för att du ska få lära dig mer om de nationella minoriteterna i Sverige, romer, sverigefinnar, samer, judar och tornedalingar.

Innehåll

Syfte

Vi studerar detta områder för att du ska få lära dig mer om de nationella minoriteterna i Sverige, romer, sverigefinnar, samer, judar och tornedalingar. 

Genom att lära mer på detta område kommer du också att få möjligheter att reflektera över vad som påverkar människors livstil och grupptillhörighet. Därtill kommer du också att ges möjlighet att fundera över immigration förr och nu.

Vidare kommer du att träna på att söka information och källkritik. Du får också möjlighet att använda digitala redskap när du sammanfattar och redovisar avsnittet.

Inför din redovisning kommer vi att träna lite extra på vad som viktigt att tänka på när man ska berätta något inför en grupp.
 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

* att självständigt och tillsammans med andra ta ansvar för studier och redovisning,

* dina kunskaper om viktiga begrepp från detta område,

* din förmåga att samtala, diskutera och lyssna till andras åsikter,

* din förmåga att, med viss hjälp, jämföra egna livsvillkor, livsstil och grupptillhörighet med de som finns hos våra nationella minoriteter,

* din förmåga att, med viss hjälp, fundera över immigration förr och nu,

* din förmåga att, med viss hjälp, använda digitala redskap för att söka information, sammanfatta och redovisa,

* din förmåga att, med viss hjälp, söka information och vara kritisk till källan,

* din förmåga att, med viss hjälp, redovisa ett eget arbete.

Centralt innehåll

I arbetsområdet behandlas följande innehåll:

Se koppling till läroplan.

 

Du visar vad du kan genom att:

Aktivt delta i klassens undervisning. 

Med hjälp av ord och bilder redovisa kunskaper om en av våra minoriteter. 

I undervisningen kommer vi att:

läsa texter,

se filmer,

söka information,

tillsammans fundera, reflektera och diskutera,

träna på att redovisa.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  7-9
 • Samerna och de nationella minoriteterna i Sverige, till exempel deras rättigheter, kultur och historia.
  SO  7-9
 • Immigration till Sverige förr och nu, samt dess betydelse för kulturer och samhällen.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Sv  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sv  7-9
 • Digitala verktyg för kommunikation.
  Sv  7-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
  Sv  7-9
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att bidra till att framföra och bemöta åsikter samt resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  E 9
 • Eleven berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
  SO  E 9
 • Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  SO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  E 9
 • Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett delvis fungerande sätt och föra enkla resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  C 9
 • Eleven berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
  SO  C 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information om samhället från olika källor och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  SO  C 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  C 9
 • Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett väl fungerande sätt och föra välutvecklade resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  A 9
 • Eleven berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
  SO  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information om samhället från olika källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  SO  A 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  A 9
 • I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och bidrar till att framföra egna åsikter och argument.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  E 9
 • I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda några verktyg och digitala medier.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
  Sv  E 9
 • Eleven kan medverka i att hämta information från olika källor och medier och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna delvis underbyggda åsikter och argument.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och viss anpassning till mottagare och syfte.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna väl underbyggda åsikter och argument.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
 • I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett ändamålsenligt sätt.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och god anpassning till mottagare och syfte.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
  Sv  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: