Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometriska former

Skapad 2019-02-18 13:09 i Emanuelskolan Sjöbo
Du ska lära dig känna igen och beskriva olika geometriska figurer.
Grundskola 2 Matematik
Du känner säkert igen många olika geometriska former men vad heter de? Du ska få lära dig olika geometriska begrepp och hur vi mäter dem. Det här området kommer svara på frågor som: Var börjar linjalen? och Vad är en vinkel?

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet
Du ska kunna använda en linjal på ett korrekt sätt.

Du ska veta vad olika vinklar heter och vad som kännetecknar dem.

Du ska kunna känna igen en linje, punkt och stråle.

Du ska kunna känna igen olika typer av månghörningar.

Du ska kunna sortera månghörningar i olika grupper och förklara hur du tänker.Undervisning

Se Centralt innehåll i Lgr 11.

 

Arbetssätt

Du kommer arbeta med linjal och hur man mäter.

Du kommer träna begrepp.

Du kommer skapa, träna på att känna igen och sortera olika typer av månghörningar.

 

Elevinflytande
Du kommer få möjlighet att anpassa arbetssätt/innehåll utifrån dina förutsättningar och behov.

Bedömning
Du kommer bedömas formativt under arbetets gång och summativt vid arbetsområdets slut.

Du kommer bedömas på de uppgifter du lämnar in och på ditt deltagande vid genomgångar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: