Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering med blue-bot och ipad på fritids

Skapad 2019-02-19 09:42 i Gustav Vasa skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 2 Matematik Svenska
Vad ska vi arbeta med? Eleverna ska lära sig att programmera blue-bot med hjälp av en Ipad och styra den.

Innehåll

Hur ska vi arbeta?

Eleverna kommer att lära sig programmera en blue-bot genom att använda en Ipad och styra blue-boten med Ipaden.

Vi kommer att använda appen Blue-bot som används bara på Ipad.

De kommer att lära sig programmera steg för steg och lära sig skriva en algoritm och blue boten kommer att följa instruktionerna som eleverna har givit.

Syfte 

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande(Lgr 11).

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer (Lgr, 11).

 

 

Genomförande

Varje elev kommer att ha en Ipad och en Blue-bot. 

Först måste varje elev koppla sin ipad med sin Blue-blot. Det är viktigt att appen "Blue-bot remote" är redan laddad i Ipaden. Det är också viktigt att varje elev kopplar sin Ipad med sin Blue-bot en elev i tåget och namnge sin Blue -bot. Det gör vi därför om vi gör det alla elever samtidigt kommer att kopplas olika Blue -botar samtidigt med en Ipad och det kommer att bli krångligt. Så en elev i tåget är det bästa som vi kan göra för att eleverna börjar snabbt med arbetet. 

När de är kopplade, Ipads med blue - bot, då väljer de eleverna en karta( det finns skattkarta, Europas karta, engelska alfabetet, världens karta och många andra). De får möjlighet att programmera genom Ipaden (eftersom det finns alla knappar som finns på Blue-bot i Ipaden) och genomföra sin programmering, upptäcka att de har programmerat rätt eller göra om programmeringen både från början eller en del av programmeringen. När programmeringen genomförs får de se sin Blue - bot att röra sig på golvet på en osynlig väg enligt sin programmering och samt den Blue- boten i Ipaden att röra sig på kartan och fullgöra programmeringen.  

När de har gjort alla uppgifter som kartan visar dem då får de prova på en annan kartan. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Lgr11  -
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: