👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MattePlanering ÅK 9F PROCENT

Skapad 2019-02-19 11:48 i Torpskolan Lerum
Grundskola F
Det beting som inte hinns med får man arbeta med hemma

Innehåll

Procent

 

Vecka 8

Procent

s.108

Beräkna andelen

s.109

 

Vecka 9

Beräkna det hela 100%

s.110

Beräkna delen

s.111

Förändringsfaktor

s.112

 

Vecka 10

Fortsättning med Förändringsfaktorn

s.113

Ränta

s.114-115

 

Vecka 11

Procentenheter

s.116

Promille

s.117

 

DIAGNOSVecka 12

Blå Kurs s.120-122

Röd Kurs s.126-128Vecka 13

Blå Kurs s.123-125

Röd Kurs s.129

 

REPETITION

 

Vecka 14

 

PROV

 

Matriser

Matematik bedömningsmatris Lgr 11 Procent

Problemlösning

Förmåga att: "formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder"
Kunskapskraven för E
Kunskapskraven för C
Kunskapskraven för A
Lösningsstrategier och metoder
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär
Matematiska modeller
Kan bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget
Kan formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget,
Kan formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonerande om tillvägagångssätt
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt
Rimlighet - Bedömning
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituationen
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituationen
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituationen
Alternativa lösningsmetoder
Kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt
Kan ge något förslag på alternativa tillvägagångssätt
Kan ge förslag till alternativa tillvägagångssätt

Matematiska begrepp

förmåga att: "använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp"
Kunskapskraven för E
Kunskapskraven för C
Kunskapskraven för A
Kunskaper om matematiska begrepp
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp
Har goda kunskaper om matematiska begrepp
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp
Användning av begrepp
Använder matematiska begrepp i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt
Använder matematiska begrepp i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Använder matematiska begrepp i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Begrepps-beskrivning med olika uttrycksformer
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan i beskrivningar växla mellan olika uttrycksformer.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. Kan i beskrivningar växla mellan olika uttrycksformer.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. Kan i beskrivningar växla mellan olika uttrycksformer.
Samband mellan begrepp
Kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
Kan föra utvecklande resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
Kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra

Matematiska metoder

förmåga att: "välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter"
Kunskapskraven för E
Kunskapskraven för C
Kunskapskraven för A
Val och användning av metoder
Kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder
Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder
Kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder
Anpassar metoderna
Gör en viss anpassning av metoder till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändringar med tillfredsställande resultat
Gör en relativt god anpassning av metoder till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändringar med gott resultat
Gör en god anpassning av metoder till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändringar med mycket gott resultat

Kommunikation

förmåga att: "använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser"
Kunskapskraven för E
Kunskapskraven för C
Kunskapskraven för A
Redogöra och samtala om tillvägagångssätt
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Användning av uttrycksformer
Använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematisk uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. Redogör för och samtalar om tillvägagångssätt
Använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematisk uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. Redogör för och samtalar om tillvägagångssätt
Använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematisk uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. Redogör för och samtalar om tillvägagångssätt

Resonemang

förmåga att: "föra och följa matematiska resonemang"
Kunskapskraven för E
Kunskapskraven för C
Kunskapskraven för A
Föra och följa matematiska resonemang i samtal och diskussioner
För och följer matematiska resonemang i redovisningar och diskussioner, genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt
För och följer matematiska resonemang i redovisningar och diskussioner, genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemanget framåt
För och följer matematiska resonemang i redovisningar och diskussioner, genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.