Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA 5 Geometri

Skapad 2019-02-19 15:42 i Parkskolan Norrtälje
Grundskola 4 Matematik
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med geometri. Vi kommer att lära oss mer om att mäta och arbeta med med geometriska figurer

Innehåll

Efter arbetsområdet ska du behärska att:

- Mäta och jämföra olika längder

- Kunna skilja mellan en spetsig, trubbig och rät vinkel. Du ska också kunna förklara vad som skiljer dem åt!

- Känna igen och namnge vanliga geometriska figurer. (Kvadrat, rektangel, triangel, cirkel, parallellogram och romb) Du ska också kunna resonera något om vad som skiljer dem åt.

- Kunna beräkna omkretsen av månghörningar

- Kunna beräkna arean av kvadrater och rektanglar (och trianglar)

Matriser

Ma
MA 5 Geometri

Otillräcklig kunskap
Nivå 1
Nivå 2
Mätning
Måttenheterna och dess samband
Du har arbetat med momentet men ännu inte nått målen
Du visar att du behärskar att mäta och känner till hur måttsystemet från mm till m är uppbyggt. Du klarar att göra vissa växlingar mellan dessa måttenheter.
Du behärskar att mäta och känner till hur måttsystemet från mm till m är uppbyggt. Du är säker på att göra växlingar mellan dessa måttenheter och kan göra omvandlingar i flera steg och på så sätt lägga samman mått i olika enheter.
Avstånd
Längre avstånd mäter vi i km och mil
Du har arbetat med momentet men ännu inte nått målen
Du känner till hur många meter det går på en km och hur många km det går på en mil.
Du känner till hur många meter det går på en km och hur många km det går på en mil. Du visar det genom att säkert kunna växla mellan enheterna och göra beräkningar av avstånd angivna i olika enheter.
Vinklar
Du har arbetat med momentet men ännu inte nått målen
Du kan skilja på en spetsig, trubbig och rät vinkel
Du kan skilja på en spetsig, trubbig och rät vinkel. du kan också beskriva vinklarnas egenskaper och vilka egenskaper som skiljer dem åt
Geometriska figurer
Du har arbetat med momentet men ännu inte nått målen
Du kan identifiera kvadrat, rektangel, triangel, parallellogram, romb och cirkel
Du kan identifiera kvadrat, rektangel, triangel, parallellogram, romb och cirkel. Du kan beskriva några av figurernas egenskaper och vad som skiljer dem åt
Omkrets
Du har arbetat med momentet men ännu inte nått målen
Du kan beräkna omkretsen för månghörningar med hjälp av angivna sträckor.
Du kan beräkna omkretsen för månghörningar med hjälp av angivna avstånd. Du kan även med hjälp av linjal mäta upp sträckorna i en månghörning och beräkna dess omkrets
Area
Du har arbetat med momentet men ännu inte nått målen
Du kan beräkna arean av en kvadrat och rektangel
Du kan beräkna arean av en kvadrat och rektangel. Du kan även beräkna arean av en romb, parallellogram samt triangel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: