Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ceramic functional object

Skapad 2019-02-19 15:52 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Skapa ett funktionellt objekt i lera och dekorera den
Grundskola 7 Bild
Vi bygger på tidigare kunskaper och skapa ett funktionellt objekt i lera.

Innehåll

Efter en presentation av olika exempel på funktionella objekt såsom mobilhållare, mobilhögtalare och lyktar, skissar elever sina ideer. Sedan visar läraren tekniker för att skapa olika former som cylindrar och koner och hur man sätter ihop delar av lera. 

Sedan får eleverna tre lektioner för att skapa sitt produkt. Skapelsen torkas och är brända och därefter får elever 2-3 lektioner för att måla/dekorera sin alster.

After a presentation of various examples of functional objects such as mobile phone holders, speakers and lanterns, students sketch their ideas. The teacher then demonstrates techniques for creating different shapes such as cylinders and cones and how to join together different parts of clay.

The students get three lessons to create their product after which it is dried and fired, Students are then given 2-3 lessons to paint / decorate their work.

 

Matriser

Bl
Ceramic functional object

E
C
A
Bildspråk / Artistic language
Du har skapat ett objekt av lera - antingen en högtalare, en mobilställ eller en lykta. You have completed an object out of clay - either a speaker, a stand for a mobile device or a holder for a tea-light
Ditt objekt är format så att det teoretiskt skulle fungera för att uppfylla sin funktion - ljudet går igenom, den mobila enheten kan stå och ljus kan ses runt (och inte bara över) eldslågan. Your object is shaped so that it theoretically would work to fulfil its job - sound gets through, the mobile device can stand and light can be seen around (and not just above) the flame
Ditt objekt är format så att det fyller sin funktion väl - projicerar ljud, är stabil och passar en mobil (eller surfplatta) eller distribuerar ljus säkert och vackert Your object is shaped so that it does it's job well - projecting sound, being a stable stand which fits a mobile (or tablet) or distributing light safely and beautifully
Teknik / Technique
Objektet är en komplett helhet The object is a complete whole
Fogar, kanter och ytor är snygga så att de inte förringar visuellt från ditt föremål Joins, edges and surfaces are neat so that they do not detract visually from your object
Du har konstruerat ditt objekt på ett sätt som visar teknisk kompetens vid användning av lera. You have constructed your object in a way that shows technical competence in the use of clay
Design
Du har målat eller på annat sätt dekorerat ditt alster You have painted or otherwise decorated your object
Din målning och eller dekoration är snyggt och kompetent avslutad Your painting and or decoration is neatly and competently completed
Din dekoration och konstruktion av ditt objekt ger en skönhetskvalitet till ditt alster Your decoration and construction of your object add a quality of beauty to your object
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: