Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktabok om fåglar och blommor

Skapad 2019-02-20 10:40 i Östra Stenhagen grundsärskola Uppsala
För att utöka ditt tecken-ordförråd och stärka din kommunikation arbetar du med bilder och tecken-ord i olika teman. Du väljer bilder dels utifrån ditt intresse och dels utifrån de teman eller arbetsområden vi arbetar kring.
Grundsärskola 1 – 6 Svenska Kommunikation
För att utöka ditt ordförråd, ordförståelse och stärka din kommunikation arbetar du med ord och begrepp på olika sätt. Du tränar på att skriva och göra en faktabok utifrån de teman vi arbetar under angivna veckor.

Innehåll

Innehåll och arbetssätt

Veckans temaarbete, en faktabok om fåglar:

Nästa tema blommor:

1.     arbeta med faktabok om blommor varje dag

t     titta på film om blommor ur UR: https://urskola.se/Produkter?q=blommor

3.     välj en blomma/svamp, printa ut samt sök fakta om var den växer och blommans delar och funktioner (titta på exemplet nedan)

4.     träna på att skriva om blomman/svampen i din bok följ enkla skrivregler stor bokstav och punkt

5.     lyssna på saga om blommor/svamp

6.     själv få berätta om blomman/svamp för kompisar när du är färdiggjort faktaboken 

 

 

Dokumentation 

 • Du söker elevnära information för att göra en faktabok 
 • Du identifierar och använder igenkännande ord och begrepp
 • Du deltar och genomför bild-ordbild-till faktabok

Dokumentation görs med foton, sparat arbetsmaterial och lärarens anteckningar. Vi kommer fortlöpande att bedöma din utveckling med stöd av observationer och i samtal kolleger emellan.

 

Bedömning

Du kommer bedömas efter din förmåga att:

 • vara aktiv på lektionerna 
 • söka efter fakta 
 • skriva på datorn
 • skapa en faktatext
 • skapa en Powerpoint 
 • redovisa inför gruppen
 • namnge några fågelarter

Uppgifter

 • fåglar och blommor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9

Matriser

Sv KOM
Gilla läsa skriva - Svenska åk 1-6

Bedömningen avser

Området läsa och skriva, åk 1-6, i grundsärskolan. Matrisen visar utvecklingen av elevens läs- och skrivförmåga. Avstämningarna är sammanfattningar av de föregående observationspunkterna. I avstämning II ingår också delar av kursplanernas kunskapskrav för betygsstegen A, C och E i årskurs 6. TM = Textanvändning och meningsskapande SH = Symbolhantering
LÄSA
TM
SH
SKRIVA
TM
SH
Nivå 1
Eleven visar intresse för och deltar i aktiviteter där texter ingår samt deltar i samtal om elevnära ordbilder
Eleven visar intresse för och deltar i samtal om elevnära bilder och symboler
Nivå 2
Eleven deltar i läsande av elevnära bilder och bildtexter samt känner igen några elevnära ordbilder
Eleven deltar i samtal om innehållet i elevnära bilder, bildserier, ordbilder och andra symboler
Nivå 3
Eleven deltar i läsande av elevnära bilderböcker, deltar i samtal om innehållet och handlingen samt känner igen några elevnära ordbilder i texter
Eleven medverkar i samtal om innehållet i bilder eller bildserier, deltar vid lärarens skrivande av bildtexter samt känner igen några elevnära ordbilder
Nivå 4
Eleven deltar i läsande av elevnära bilderböcker, medverkar i samtal om innehållet och handlingen samt läser några ord och använder då logografisk avkodning
Eleven deltar i samtal om innehållet i elevnära enkla bildtexter som läraren skriver och visar intresse för ordbilder och bokstäver i orden
Nivå 5
Eleven medverkar i samtal om innehåll och handling i lästa texter och deltar i samtal om budskap i berättade texter samt läser elevnära ordbilder och känner igen bokstäver i dessa
Eleven medverkar i skrivande på dator eller för hand genom att gemensamt med läraren skriva ett begränsat antal ord till bilder samt känner igen bokstäver i elevnära ord
Avstämning I
Eleven medverkar i läsandet av bilderböcker och samtalet om handlingen och tydliga budskap, samt läser ord eller fraser på egen hand och använder då logografisk avkodning eller enkel ljudning
Eleven medverkar i samtal om innehåll i bilder och bildserier och i gemensamt skrivande av bildtexter, samt kopierar ord och meningar och känner igen bokstäver i elevnära ordbilder
Nivå 6
Eleven medverkar i läsande av och samtal om enkla berättande texter, deltar i enkla resonemang om textens budskap och textens uppbyggnad samt förstår koppling ljud–bokstav
Eleven medverkar i skrivande på dator eller för hand av kortare elevnära bildtexter och börjar koppla bokstäverna till ljud.
Nivå 7
Eleven medverkar i läsande av och samtal om enkla faktatexter, deltar i samtal om textens organisation och informationens användbarhet samt använder både logografisk avkodning och ljudning
Eleven prövar att på egen hand skriva korta bildtexter på dator och tar hjälp av digitala skrivverktyg
Nivå 8
Eleven medverkar i läsande av och samtal om berättande texter och i samtal om berättade texter från andra kulturer och tider samt känner igen alla bokstäver
Eleven medverkar i skrivande av elevnära berättande texter på dator och för hand, och deltar i samtal om berättelsens innehåll och struktur samt känner igen alla bokstäver och använder ljudning när så behövs
Nivå 9
Eleven medverkar i läsande av och samtal om faktatexter, medverkar i samtal om textens organisation, centrala innehåll och informationens användbarhet, samt använder framför allt ortografisk avkodning
Eleven medverkar i skrivande av elevnära faktatexter på dator och för hand och deltar i samtal om innehållet och hur det är organiserat samt använder ljudning och medverkar i att sätta ut stor bokstav och punkt
Nivå 10
Eleven medverkar i att hämta information från givna källor och att jämföra berättande texter och faktatexter samt använder sig av både ortografisk avkodning och ljudning
Eleven skriver texter på dator och för hand med olika syften och budskap och medverkar i att strukturera texterna genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt och i att använda digitala verktyg
Avstämning II
Eleven medverkar i läsandet av berättande texter och faktatexter och samtalet om innehållet i olika typer av texter, samt läser på egen hand och använder då ortografisk avkodning och, när så behövs, ljudning
Eleven medverkar i samtal om innehåll och budskap i olika typer av texter, skriver egna texter för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg samt skriver fler och fler ord som helheter (logografiskt eller ortografiskt) och använder ljudning när så behövs
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: