Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Salter och elektrokemi

Skapad 2019-02-20 11:49 i Bohusskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Kemi
Detta arbetsområde handlar om salter och elektrokemi

Innehåll

 

Kunskapskrav vi skall arbeta med och bedöma:

 • Genomföra systematiska undersökningar utifrån givna och egna planeringar och använda utrustning på ett säkert och lämpligt sätt.
 • Jämföra resultaten med frågeställningarna och drar slutsatser med koppling till kemiska modeller och teorier och föra resonemang kring resultatens rimlighet och hur resultaten kan förbättras.
 • Göra dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram och bilder.
 • Få kunskaper om kemiska sammanhang och ge exempel, beskriva, förklara och visa på samband mellan dessa med användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
 • Lära om hur kemikalier och kemiska processer används i vardagen, samhälle och natur och beskriver då kemiska samband, energiomvandlingar och kretslopp.
 • Föra resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och hur vi kan få en hållbar utveckling.

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar
 • Se film
 • Arbeta instuderingsfrågor
 • Genomföra laborationer

Material:

Tid:

 • vecka 9-12

Bedömningsuppgifter:

 • Prov
 • Laborationsrapport

Begrepp:

 • metall, metalloxid
 • salt
 • atom (neutral)
 • jon (negativ och positiv)
 • enkel och sammansatt jon
 • elektron
 • kristall
 • syra
 • bas
 • klorider, nitrater, sulfater och karbonater
 • närsalter
 • övergödning
 • brackvatten/bräckt vatten
 • fällning
 • elektrokemiska spänningsserien
 • galvaniskt element
 • plus- och minuspol
 • elektrolyt
 • korrosion
 • elektrolys

 

Uppgifter

 • Elektrokemisk gruppuppgift

 • Övergödning/Östersjön

 • Undersökning elektrokemi

 • Elektrokemi 1 och 2

 • Skrivuppgift elektrokemi

Matriser

Ke
Elektrokemi

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Resonemangen är …
…enkla och till viss del underbyggda
…utvecklade och relativt väl underbyggda
…välutvecklade och väl underbyggda
Eleven kan använda informationen för att skapa texter och andra framställningar. Texterna och framställningarna är ….
…enkla och med viss anpassning till syfte och målgrupp
…utvecklade och med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
…välutvecklade och med god anpassning till syfte och målgrupp
Eleven visar detta genom att….
ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället. Dessa undersökningar beskriver….
enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Dessutom för eleven resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön. Dessa resonemang är….
…enkla och till viss del underbyggda och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
…utvecklade och relativt väl underbyggda och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
…välutvecklade och väl underbyggda och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
När det gäller några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor kan eleven….
…beskriva och ge exempel på några.
…förklara och visa på samband mellan några.
…förklara och generalisera kring några.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: