Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartor och allemansrätten

Skapad 2019-02-20 12:31 i Rindö skola Vaxholm Stad
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Ett ämnesområde där eleverna lär sig om allemansrätten och att läsa kartor.

Innehåll

Syfte 

Kunskap om hur man följer kartor och skisser är nödvändig för att eleverna ska kunna orientera sig i olika miljöer.  De ska även få kunskap om kartors uppbyggnad samt kunskaper om olika förutsättningar för, och upplevelser av, att vistas utomhus i olika väder och vid olika årstider.

 

Metod

Vi är i områden som är välkända för eleverna så som i närområdena vid skolan och idrottshallen.

Eleverna kommer att få arbeta enskilt, i par och i grupp. 

Vi pratar om jämförelsen mellan verkligheten och kartan (karttecknen), går på kartpromenader där vi passar kartan vartefter vi går. För att man inte behöva leta över hela kartan varje gång man tar upp den pratar vi om och använder oss av tumgreppet. Utifrån tumgreppet så får de lära sig följa ledstängerna som vi rör oss efter. 

Vi kommer att arbeta med att de ska hitta platser som jag markerat på kartan men de ska också placerar ut kontroller själva för att sedan markera dem på rätt ställe på kartan. 

Vi pratar om allemansrätten och vad den innebär, vad har vi för rättigheter och skyldigheter i och med den? Hur påverkar den oss och hur skulle det var om vi inte hade allemansrätt?

 

 

Bedömning

Bedömningen sker fortlöpande under lektionerna och direkt feedback ges till eleverna.

Vi kommer att ha ett avslutande orienteringsprov i form av kartpromenad.

Under kartprovet kommer eleverna även muntligt att testas i allemansrättens grunder, de kunskaper som jag kommer att titta på då är att eleverna ska: veta några blommor de får/inte får plocka, att man inte får skräpa ner, vilka säkerhetsaspekter det finns kring eldning och att man inte får störa andra människor eller djur i skogen.

 

 

Du visar att du kan orientera genom att:

 

E

C

A

Du kan ibland passa kartan efter tydliga landmärken och använda dig av tumgreppet när du förflyttar dig längs ledstången.

Du kan oftast passa kartan efter tydliga landmärken och använda dig av tumgreppet när du förflyttar dig längs ledstången.

Du kan passa kartan efter tydliga landmärken och använda dig av tumgreppet när du förflyttar dig och kan växla ledstång.

Du kan med stöd hitta fram till en given plats på kartan med tydligt karttecken/landmärke alternativt med stöd peka ut var på kartan du befinner dig när du är vid ett tydligt landmärke.

Du kan ofta själv hitta fram till en given plats på kartan med tydligt karttecken/landmärke alternativt att du ofta själv kan peka ut var på kartan du befinner dig när du är vid ett tydligt landmärke.

Du kan själv hitta fram till en given plats på kartan med tydligt karttecken/landmärke och du kan själv peka ut var på kartan du befinner dig när du är vid ett tydligt landmärke.

Du kan med hjälp av färgerna och symbolerna på kartan till viss del beskriva vilken typ av miljö vi kan förväntas möta på en förutbestämd väg.

Du kan förklara att skalan på kartan visar en förminskad bild av verkligheten.

Du kan med hjälp av färgerna och symbolerna på kartan oftast beskriva vilken typ av miljö vi kan förväntas möta på en förutbestämd väg.

Du kan förklara att t.ex. 1 cm på kartan är olika lång sträcka i verkligheten beroende på kartans skala.

Du kan med hjälp av färgerna och symbolerna på kartan beskriva vilken typ av miljö vi kan förväntas möta på en förutbestämd väg.

Du kan utifrån kartans skala ange det verkliga avståndet mellan dessa platser.

Du kan med stöd beskriva platser/sakers läge i förhållande till varandra med hjälp av väderstrecken.

Du kan ofta själv beskriva platser/sakers läge i förhållande till varandra med hjälp av väderstrecken.

Du kan själv beskriva platser/sakers läge i förhållande till varandra med hjälp av väderstrecken.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: