Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Let's Talk Space Week 17 - 23

Skapad 2019-02-20 19:36 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 7 – 9 Engelska
During week 17 - 23 we will work with the theme “Space - Aliens”

Innehåll

Link to planner 12 e

Link to planner 12 f

Link to planner 12 c

 

 • During these classes you will:

 1. Listen and read in “Happy” chapter 10 and do other activities in class, where you learn and practice vocabulary in the areas connected to space.

 

 1. Complete one listening and one reading test.

 

 1. Write a story about aliens on earth with the help of an online resource called “Textäventyret” • Assessment: 

  • Listening and writing will be assessed in a written test week 19.

  • Reading and writing will be assessed in a test week 20.

  • Speaking will be assessed continuously during activities in class.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Skriva med kvalitéer

Kunskapskrav för E
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt,begripligt och relativt sammanhängande.
Kunskapskrav för C
I den skriftliga framställningen kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Kunskapskrav för A
I den skriftliga framställningen kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Ordförråd
Du använder ett enkelt språk och har ett grundläggande ordförråd.
Du har ett ordförråd som gör att du kan variera ditt språk, du använder t.ex. synonymer och många beskrivande ord.
Du har ett avancerat ordförråd som gör att du kan variera ditt språk, du använder med säkerhet t.ex. synonymer, beskrivande ord och idiomatiska uttryck.
Precision
Du uttrycker dig begripligt och kan använda dig av enkla grammatiska strukturer.
Du uttrycker dig ganska tydligt och kan använda dig av fungerande grammatik, som rätt verbböjning och några avancerade meningskonstruktioner.
Du uttrycker dig tydligt och avancerat med få fel. Grammatik och meningskonstruktion är korrekt med få fel.
Textbindning
Du använder kortare fraser och meningar och binder ibland ihop dem enkelt med t ex. and, so, but.
Du binder ofta ihop dina meningar med bindeord som because, if, also, even if och som uttryck som visar orsaks och tidsförhållanden.
Du skriver sammanhängande med en logisk uppbyggnad och använder bindeord på ett säkert sätt för att få fram ett budskap.
Flyt
Det går för det mesta att förstå och hänga med i vad du skriver. Man behöver dock ofta stanna upp i texten pga av t ex stavningsfel och del ordföljd, och/eller brister i användning av skrivregler som punkt, komma och stor bokstav.
Det är lätt att förstå och hänga med i det du skriver. Man kan läsa din text relativt obehindrat utan att behöva stanna upp. En del fel i stavning, ordföljd och/eller skrivregler förekommer men stör inte förståelsen.
Det du skriver är planerat och det är mycket lätt att hänga med i ditt innehåll. Du hanterar stavning, ordföljd och skrivregler med stor säkerhet.
Anpassning efter syfte
Din berättelse har en tydlig uppbyggnad med en början, mitten och ett slut. En tänkt läsare syns genom förtydliganden/förklaringar/ beskrivningar.
Din berättelse har en tydlig och /eller avancerad uppbyggnad med en början, mitten och ett slut. En tänkt läsare syns genom utförliga förtydliganden/förklaringar/ beskrivningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: