Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ledarskapsteori

Skapad 2019-02-22 16:51 i Gemensamt - Mjölby kommun Mjölby
Gymnasieskola Pedagogik
Välkomna tillbaka från APL! Hoppas ni har haft det bra. I kommande avsnitt ska vi gå igenom ledarskap och organisationer utifrån olika teorier och också hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren.

Innehåll

 

Ledarskap och organisation utifrån olika teorier. 

Vad? 

Vad skall vi arbeta med?
Pedagogiskt ledarskap, Liselott Ohlsson sid. 131-157


Centrala begrepp och innehåll

Ideell organisation

Kommunal organisation

Kommersiell organisation

Byråkratisk organisation
Administrativ organisation
Scientific management
Human relations
Socioteknisk teori
Framtidens ledarskap utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

https://docs.google.com/presentation/d/1_v_4EYI0FuEBgoJTnpbzjlst6-RzPXdmnERxCn1SIio/edit#slide=id.p

Varför?

Varför är detta viktigt och hur hänger det t ex ihop med examensmålen och kunskapskrav? Vilka kunskaper ska du utveckla?
För att du ska kunna göra ett bra arbete som pedagogisk ledare är det viktigt att kunna koppla det praktiska till teoretiska modeller. Att veta hur en organisation är uppbyggd och fungerar är också viktigt. Dessutom behöver du känna till olika sätt att leda olika typer organisationer (organisationsformer)
Du redogör för olika teorier kring ledarskap och organisation.
Du behöver också visa att du kan beskriva ledarskapets villkor och förutsättningar i olika sammanhang.
Du ger dessutom exempel på vad som påverkar ledarskapet och organisationen.
I dina beskrivningar använder du centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar slutsatser.

Hur

Hur ska vi jobba med detta? 

Lektionsgenomgångar (utvecklas här...)
Inläsning/lyssna på avsnittet på www.ilt.se

Affischer -grupparbete
"Radioprogram" - dramaövning i par

 

Bedömning motivation

 

Bedömning

Hur kommer elevernas kunskaper bedömas? Koppling till kunskapskrav? Hur ska eleverna visa vilka kunskapskrav som bäst motsvarar deras kunskaper?

E = Översiktliga och ganska enkla förklaringar.

E = Ge ett par exempel på ledarskapsteorier

E = Förklara begreppen på ett enkelt sätt.

 

C = Utförligare och mera omfattande förklaringar.

C = Ge flera exempel på ledarskapsteorier och hur du värderar (tycker om) dem.
C = Förklara begreppen på ett mera säkert och utförligare sätt.

 

A = Utförliga och nyanserade förklaringar.

A = Förklara mycket utförligt och ge flera exempel och dra egna slutsatser.
A = Förklara och
jämför de olika teorierna med varandra. Resonera kring för- och nackdelar, ge exempel på i vilka sammanhang de passar/inte passar.

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/  

Uppgifter

 • Ledarskaps- och organisationsteorier

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ledarskap och organisationer utifrån olika teorier.
  Ped  -
 • Hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren.
  Ped  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat ledarskapets villkor och förutsättningar samt organisationsformer. Eleven ger också exempel på vad som påverkar ledarskapet och organisationen. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
  Ped  A
 • Eleven beskriver utförligt ledarskapets villkor och förutsättningar samt organisationsformer. Eleven ger också exempel på vad som påverkar ledarskapet och organisationen. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
  Ped  C
 • Eleven beskriver översiktligt ledarskapets villkor och förutsättningar samt organisationsformer. Eleven ger också exempel på vad som påverkar ledarskapet och organisationen. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
  Ped  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: