Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik och Kommunikation.

Skapad 2019-02-23 16:47 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
I detta kapitel kommer vi att arbeta mycket med matematik, vi genomföra olika matematiska aktiviteter både inomhus och utomhus. Vi fokusera på utforskning och undervisningen av matematik i vardagen. Vi ska arbeta med former, siffror och matematiska begrepp som utvecklar barnens förmåga att förstå matematiken och dess mening.

Innehåll

 

Utveckling och lärande

Matematik är mycket mer än siffror och tal på papper. Matematik handlar också om självförtroende och fantasi att lita på sin egen förmåga att lösa olika typer av problem Vi ska arbeta med att tydliggöra de matematiska begreppen i vardagen ute/inne så barnen lär in begreppen med hela kroppen. Det är viktigt att vi pedagoger använder orden korrekt från början. Vi fotograferar och filmar det vi gör och det får även barnen göra. Vi tittar på bilderna/filmerna för fördjupa och återkoppla till det vi har upptäck och pratar om det.

Syfte lek och uppfattning av matematiska begrepp

Förskolan är en plats där barn leker och samtidigt använder olika redskap som synliggör siffrors betydelse och antalsuppfattning. Vi pedagoger ska sträva efter att introducera logik, problemlösning och taluppfattning på ett lekfullt och lärande sätt. Vi vill att våra aktiviteter utvecklar barnens förståelse för matematiska begrepp. 

Syfte barns inflytande

Förskolan är en plats där barnen tillbringar mycket tid. Då vill vi att barnen ska få inflytande om de olika aktiviteterna inom matematik och kommunikation. Verksamhetens erbjudande ska utgå ifrån barnens tankar, och idéer. Därmed ska vi pedagoger använda alla redskap vi har för att tillmötesgå barnens tankar, intressen och lärandeprocesser. 

 

Vi ser gärna att ni föräldrar/vårdnadstagare kommer med synpunkter på vår verksamhet. Vårt syfte är att ni ska känna er delaktiga och att ni har möjlighet att påverka. Så kom gärna och fråga eller prata med oss om ni funderar på något. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: