Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nippertippan

Skapad 2019-02-25 07:58 i Mörarps förskola Helsingborg
Förskola
Projekt 2018-2019 Efter barnens intresse för musik och rörelse arbetar vi med olika verb med utgångspunkt från sången nippertippan.

Innehåll

Målen:

- Barnen får möjlighet att utforska olika verb och begrepp

- Barnen utvecklar sin koordinationsförmåga, kroppsuppfattning och motorik

- Vi arbetar med naturvetenskap och  teknik 

- Barnen ges möjligheter att upptäcka matematik i vardagen

- Barnen ska få ett utökat ordförråd

 

Genomförande:

Genom samtal med barnen belyser vi de naturvetenskapliga verben som barnen möter i sin vardag. Vi tar sedan fasta på ett verb i taget och utforskar det djupare. 

 

Genom olika aktiviteter får barnen möta verben på olika sätt

- Hitta naturvetenskapliga verb och tekniker i skönlitteratur

- Få möjlighet att uppleva och utforska med hjälp sin kropp och utveckla sin kroppsuppfattning och motorik

- Upptäcka saker i sin närmiljö och vardag på nya sätt

 

Dokumentation: 

Under projektets gång dokumenterar vi fortlöpande både på unikum och instagram men även i barnens fysiska portfolier och på vår dokumentations vägg på avdelningen så alla föräldrar får möjlighet att följa vårt arbete. 

 

Hur blev det? 

Höstterminen 

Pga olika faktorer med personal och inskolningar kom arbetet igång först en bit in på hösten. När vi väl kom igång med arbetet valde vi att börja med verbet hoppa. Vi samtalade med barnen om verbet och ställde frågor om vad de tänkte på när de hörde ordet hoppa, vem som kan hoppa och hur/var man kan hoppa. Intresset hos barnen var stort och vi kunde ta med oss projektet både ute och inne, vilket var väldigt tacksamt. 

Vi testade att hoppa på olika sätt och från olika ställen, både inne och ute. Vi tittade även på vilka djur som kan hoppa och hittade videor på djur som hoppade som vi tittade på via projektorn. Eftersom vi såg ett så stort intresse hos barnen och föräldrar som uppmärksammade att barnen pratade mycket om det hemma så valde vi att stanna kvar på verbet hoppa hela terminen trots att vår plan var att hinna med ett verb till innan jul. 

Att vi var flitiga med att sätta upp dokumentation på väggarna på avdelningen och titta på videor vi spelat in gjorde att baren fick mycket utymme till att reflektera kring vad vi gjort och vad de lärt sig.

 

Vårterminen. vi började med verbet snurra

 

 

 

 

 

Reflektion och analys.

 

 

Vad kan förbättras?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: