Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JÄ Vt 19 åk 5 Textilslöjd Idrottssäck MF

Skapad 2019-02-25 14:24 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-för Idrottssäck
Grundskola 5 Slöjd
Idrottssäck

Innehåll

Textilslöjd, Idrottssäck

Mål för elev

 •  Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Utveckla förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Utveckla förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • Utveckla förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Innehåll

 Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Begrepp som används i samband med de olika teknikerna
 • Mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska begrepp.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.
 • Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksform.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Genomförande

 • Val av färger genom att färglägga en skiss av idrottssäcken. 
 • Sy en nyckelficka med dragkedja (byte av pressarfot) genom att följa en skriven instruktion.
 • Klippa i tyg genom att följa en rak linje, forma fem remsor till ett eget tillverkat tyg.
 • Följa skriftliga instruktioner för tillverkningen av idrottssäcken.
 • Du kommer att följa din egen arbetsprocess genom att du skriver loggbok, varje lektion.
 • Utvärdera slöjdens arbetsprocessen, genom att använda slöjdord (slöjdbegrepp).
 • Arbetet kommer att läggas in på unikum/lärlogg med bild och text.
 • Arbetet kommer att pågå under en termin.

Bedömning

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverks-tekniker.
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet.
 • Analysera och värdera arbetsprocessen.
 • Tolka slöjdföremåls estetiska uttryck.

Kursplanemål

 • Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • Utveckla förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Utveckla förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • Utveckla förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Matriser

Sl
Jä Förenklad Bedömningsmatris Slöjd åk 4-6

Rubrik 1

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ... kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
E
C
A
1
Eleven kan formge slöjdföremål i olika material på ett ... ... genomarbetat sätt
enkelt och delvis
utvecklat och relativt väl
välutvecklat och väl
1
Eleven kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ...
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt sätt med precision
2
Eleven kan välja tillvägagångssätt i slöjdarbetet … ... med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och utifrån någon miljöaspekt.
bidra till att utveckla idéer
utveckla idéer
utveckla idéer ... och sådant som eleven själv har sökt upp
2
Eleven kan i arbetsprocessen...
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
formulerar och väljer eleven handlings- alternativ som leder framåt
3
Eleven kan ge omdömen om sin arbetsinsats och föremålets kvalitet
enkla
utvecklade
välutvecklade
4
Eleven kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra ... ...om symboler, färg, form och material
enkla resonemang
utvecklade resonemang
välutvecklade resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: