Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snäckans pedagogiska planering för Naturvetenskap och Teknik

Skapad 2019-02-25 17:16 i Kastellegården förskola Kungälv
På förskolan Kastanjen arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Vi vill väcka barnens nyfikenhet och lust att utforska, hitta lösningar, dra slutsatser, se sammanhang och skapa intresse för Natur och Teknik.

Innehåll

 

 

Varför har vi valt detta innehåll?

Vi vill att barnen analysera och reflektera över olika fenomen som luft ,kraft, vatten och ytspänning.

Vi vill belysa luftens betydelse i våra liv.

 

 

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

 Roliga upptäckter tex att hitta användnings områden att flytta saker med luft. Trädens betydelse för oss att få syre.

Utforska olika metoder om ytspänning.

 

 

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Vi använder oss av kanel och vatten för att se vad som händer med ytspänningen.Experiment som att förflytta något med luft tex ballong linbana sugrör med bomullstuss och raket tillverkning.Vi har frågeställningar som: Kan vi fånga luft? Varför finns det luft?

Vi försöker använda  oss av öppna frågor för att barnen ska få möjligheter till egna lösningar och tankar om vad som hände eller ska hända.

 

För vem? Hur ska det dokumenteras?

Vi använder bilder, tankar och resultat i lärloggen på Unikum för varje barn.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: