Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 6 - Krafter - Ha kul på nöjesparken

Skapad 2019-02-25 18:27 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 6 Fysik
Krafter och rörelser är en del av din vardag. I det här arbetsområdet får du under ett besök i nöjesparken träna på olika begrepp inom fysik. Du får studera hur nöjesparken använder olika krafter för att göra roliga åkattraktioner. Du kommer få göra undersökningar med krafter.

Innehåll

 

Syftet i arbetet är att du ska utveckla :

·       Genomföra undersökningar. Formulera frågeställningar och planeringar.

·       Använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt.

·       Jämföra undersökningsresultat, resonera om resultaten och föreslå förbättringar.

·       Dokumentera undersökningar i text och bild.

·       Ha kunskaper om fysikaliska fenomen och visa det med användning av fysikens begrepp.


För att utvecklas kommer du i undervisningen arbeta med

·       Genomgångar med frågeställningar, samtal i par eller helklass.

·       Använda läromedlet Clio:  läsa, lyssna, jobba med frågor, begrepp.

·       Skriva texter, sammanfattningar.

·       Titta på filmklipp, filmer - skriva och diskutera utifrån dessa

  

Bedömning. Du visar dina förmågor genom att:

·       Resonera under lektionerna både muntligt och i skrift. Enskilt, i par, grupper samt i helklass

·       Beskriva och förklara genom att använda aktuella begrepp och samband mellan begrepp.

·       I mindre tester, frågor under arbetets gång.

·       I det prov du gör i slutet av området 

·       Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

·       Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas.

 

Efter området ska du kunna:

  • förklara vad tyngdkraft/ gravitation är.
  • förklara hur höga och låga g-krafter känns i kroppen och vad G-krafter är för något.
  • ge exempel på centripetalkraft i min vardag.
  • planera och genomföra undersökningar.
  • dokumentera undersökningar
  • jämföra dina undersökningar med andras och föreslå förbättringar.

Matriser

Fy
Kunskapskrav fysik åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Fysikaliska fenomen & begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysikaliska samband
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: