Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel/Argumenterande text

Skapad 2019-02-26 12:23 i Almunge skola Uppsala
Grundskola 9 Svenska

Innehåll

 

En debattartikel är en form av argumenterande text. Din uppgift är nu att skriva en debattartikel om ett ämne som engagerar dig. Arbetsgången ser ut på följande sätt:

 

1)    Välj ut ett ämne som engagerar dig.

 

 

2)    Formulera en tes som även fungerar som din artikels rubrik.

 

3)    Inled din artikel med att skriva ett stycke med bakgrundsfakta, en så kallad ingress, där du presenterar ditt ämne. Det gör du genom att ge läsaren grundläggande fakta om ämnet. Inledningen ska inte vara för lång.

 

4)    Formulera minst tre argument som stödjer din åsikt. Observera att du bör undvika att använda uttryck som ”Jag tycker” eller ”Jag känner” när du framför dina argument.  Istället bör du använda uttryck som ”Det har visat sig att”, ”Forskningen visar”, ”Enligt UNT”, ”Enligt följande uppslagsverk”, ”Läkare på Karolinska sjukhuset har kommit fram till att” etc..

 

5)    I din text bör du även diskutera minst ett av den tänkta meningsmotståndarens argument och försöka övertyga läsaren om att motståndarens argument inte håller.

 

6)    I slutet av din debattartikel ska du skriva en avslutning/sammanfattning. I avslutningen ska du sammanfatta det viktigaste i din text där du upprepar ditt starkaste argument. Sista stycket ska alltså innehålla ett övertygande svar på din tes.

 

7)    Låt även en klasskompis läsa din text så att du får feedback från flera håll.

 

8)    Din text bör vara minst en, högst två sidor på dator med textstorlek 14 och typsnittet Times New Roman.

 

9) Lämna in din text för bedömning

 

 

 

Matriser

Sv
Debattartikel/Argumenterande text

Bedömning av argumenterande text

E
C
A
Skriva olika slags texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Regler för stavning & språkriktighet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Söka, välja ut och sammanställa information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: