Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmålsstöd

Skapad 2019-02-26 15:18 i Vallmon förskola Flen
Förskola
I december 2019 finns ett levande och konkret modersmålsstöd för de barn som behöver i förskoleområde A:s förskolor, så att barnen kan växa i sin flerspråkiga identitet och få rik språkutveckling.

Innehåll

Vt- 2019

Ansvarig för planeringen: Sara & Irina

Ansvarig för aktiviteten: Habiibo, Sanaa

Vilken grupp berör detta? Barn med flerspråkighet. (Somaliska och arabiska)

Material som behövs: Vi kommer att planera in ikt-verktyg så som Polyglutt, penpal med sagoböcker och bilder som beskriver vardagen. Men vi kommer också blanda in andra konkreta material som pyssel och spel.

Nulägesbeskrivning: Vi har redan hunnit haft modersmålsstöd några torsdagar där vi just gjort det vi beskrivit här ovan. Med hjälp av vårt modersmålsstöd ser vi bara vinster då våra tysta barn kan få blomma ut på sitt modersmål. Det kommer också underlätta då vi får reda på om de barn som pratar en torftig svenska som andra språk har ett bra flyt i sitt modersmål.

Beskrivning av aktivitet med syfte: För att beskriva penpal är det ett väldigt bra komplement till det talande språket. Pennan förstärker tex en bok med somaliska eller arabiska. Att barnet får dutta med pennan och få en saga uppläst på sitt modersmål och sedan ha en pedagog vid sin sida som kan vara ett stöd för barnet och ha en dialog om sagan. Våra barn behöver också få höra och prata det vardagliga språket i förskolan med hjälp av våra modermålstalande pedagoger.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: