Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2019-02-27 09:26 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Hur skulle du se ut om du inte hade ett skelett? Vad skulle hända om du inte hade blodkärl eller ett hjärta? Hur skulle du överleva utan din hörsel, syn, känsel, smak och ditt luktsinne? Varför behövs sinnena ens? Vi ska lära oss mer om våra sinnen och några av kroppens organ.

Innehåll

Kommunikativ förmåga

Du kommer att få träna på den kommunikativa förmågan genom att samtala, motivera och resonera. 

 

Begreppsförmågan

Du kommer att få träna på den begreppsliga förmågan genom att lära dig olika begrepp och sätta in dem i rätt sammanhang.

 

Analysförmågan

Du kommer att få träna på analysförmågan genom att ställa hypoteser samt att förklara och påvisa olika samband.

 

Arbetssätt

Du kommer bland annat att få:

 • läsa faktatexter om människokroppen och sinnena.
 • göra experiment med våra sinnen.
 • titta på film.
 • skriva faktatexter.
 • samtala om kroppen och sinnena.
 • göra en bok i Book Creator.

 

Viktiga begrepp

 • organ
 • sinnen
 • synen
 • hörseln
 • känseln
 • lukten
 • smaken

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3

Matriser

NO
Människokroppen

På väg att nå målen
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kommunikationsförmågan
Känna till flera viktiga organ och kan berätta om varför de är viktiga.
Du namnger minst två organ.
Du namnger och berättar om några olika organ och dess funktion.
Du namnger och berättar om flera olika organ och dess funktion.
Begreppsförmågan
Kunna namnge och berätta om några av våra fem sinnen och dess funktioner.
Du namnger minst två av våra fem sinnen.
Du namnger och berättar om några av våra fem sinnen och dess funktioner.
Du namnger och berättar om alla våra sinnen och dess funktioner.
Analysförmågan
Känna till flera faktorer som är viktiga för vår hälsa och motivera varför. Kunna förklara och se samband.
Du berättar i tal eller skrift om något som är viktigt för vår hälsa.
Du berättar i tal eller skrift om några olika saker som är viktigt för vår hälsa.
Du berättar i tal eller skrift om flera olika saker som är viktiga för vår hälsa och motiverar varför.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: