Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lättläst på fritids

Skapad 2019-02-27 10:17 i Köpmanholm fritidshem Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F – 5 Svenska
Under läsåret kommer vi att arbeta med och erbjuda eleverna lättlästa böcker på fritids. Enligt läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg tar det 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod läsare. Det innebär 1 timmes läsning varje dag året runt i nästa 14 år! Med andra ord behövs ett medvetet läsutvecklingsarbete som måste pågå under barns och ungdomars hela uppväxt, skol- och fritid.

Innehåll

Lättläst på fritids

 

 

Genom en medveten satsning på att skapa en inbjudande och rogivande läsmiljö med många härliga böcker som kontinuerligt byts ut, och en ständigt uppmuntrande attityd till läsning från personalens sida, kan fritidshemmen spela en mycket betydelsefull roll för att stärka barns intresse för böcker och läsning på fritiden.  Gunilla Hagman F.d. skolbibliotekssamordnare i Gävle kommun.

 

Vad ska vi lära oss? (läroplanens mål, kap 1 och 2)

 • Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.
 • Alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.

Förmågor och Centralt innehåll (fritidshemmets läroplansuppdrag)

 • Språk och kommunikation Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser (som lyfts i de skönlitterära böckerna)
 • Språk och kommunikation Samtala om olika typer av texter.
 • Språk och kommunikation Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

 • Vi lånar nya böcker från bokbussen varannan månad.
 • Vi väljer berättelser som man läser ut vid ett och samma tillfälle (5-20 min) – en lättläst bok, en bilderbok, en saga, en spökhistoria eller en novell. Det gör att alla som är på plats och lyssnar alltid får en hel läsupplevelse och att det inte gör något om någon är borta vid nästa lästillfälle, eftersom det då är en ny berättelse man läser.
 • Högläsning både spontant och planerat.
 • Tyst läsning uppmuntras.
 • Boksamtal enligt Aidian Chambers modell med de fyra grundfrågorna: Var det något speciellt du gillade i boken? Var det något speciellt du inte gillade? Var det något du inte förstod eller tyckte var svårt? Lade du märke till några mönster eller kopplingar?

Hur ser vi att vi når målet?

 • Genom att delta vid högläsningsstunder och vid boksamtal kommer du få visa vad du lärt dig.
 • Genom att betygsätta böckerna efter avslutad läsning får du också tydligt visa vad som tyckte om boken

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: