👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus och ögat

Skapad 2019-02-27 14:26 i Furulundsskolan Halmstad
Du lär dig om; var ljuset kommer ifrån, ljusets hastighet, hur ljus studsar, när ljuset ändrar riktning, hur vi kan se, glasögon och kameror, regnbågen och färgerna samt om ljus vi inte kan se.
Grundskola 4 – 6 Fysik
Du kommer att få lära dig om var ljuset kommer ifrån, ljusets hastighet, hur skuggor bildas, hur ljus studsar, när ljus ändrar riktning, hur vi kan se, om glasögon och kameror, om regnbågen och färgerna samt om ljus vi inte kan se. Ögats olika delar och hur det fungerar.

Innehåll

Syfte

 • Syfte
 • FySyfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • FySyfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • FySyfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Arbetsformer

Vi kommer att:

 • läsa faktatexter samt arbeta med tillhörande arbetsuppgifter,
 • ha gemensamma diskussioner vid genomgångar,
 • experimentera där vi lär oss om ljus,
 • dokumentera våra experiment i labbrapporter,
 • se på film.
 • Centralt innehåll
 • Fy 4-6
  Fysiken och vardagslivet Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
 • Fy 4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy 4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Fy 4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du:

 • är aktiv på lektionerna och deltar i gemensamma diskussioner
 • kan berätta och förklara det du känner till om ljus
 • kan använda och förstå begrepp som tillhör ämnet
 • kan skriva en utförlig labbrapport med alla tillhörande delar
 • kan genomföra en laboration.

Matriser

Fy
Ljus och ögat

Fysik

1
2
3
Undersökningar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Jämföra resultat
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentationer
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Resonemang
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.