Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2

Skapad 2019-02-27 17:47 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Grundskola 2 Musik
Välkommen in i musiken! Under läsåret kommer du att få sjunga flera låtar ur olika musikstilar samt träna på att sjunga i stämmor tillsammans med dina klasskamrater. Vi kommer att arbeta med rytm och därigenom spela olika rytminstrument. Vi kommer även att prova spela enkla stämmor på ukulele och piano.

Innehåll

1. Mål

Målet med undervisningen är att du ska lära dig att delta i olika musikaliska sammanhang, både genom att musicera och genom att lyssna och reflektera över musik.                                                            

2. Så arbetar vi

 • Vi kommer att ägna mycket tid åt att sjunga tillsammans. Du får lära dig om hur röst och kropp hör samman. Vi kommer också att träna olika sångsätt såsom unison sång, kanon och växelsång;
 • Vi fortsätter att träna på rytmkänsla med hjälp av rörelselekar;
 • Vi lär oss att spela olika rytminstrument och skapa egna ackompanjemang till sånger;
 • Vi lär oss om musikens byggstenar som puls, takt, rytm, toner m.m. och provar att skapa egen musik;
 • Vi provar på piano och lär oss om pianoklaviatur, oktaver och enskilda tangenter för att sedan kunna spela enkla melodier. 
 • Vi lär oss  hur man spelar stränginstrument med hjälp av ukulele. Du får träna på att spela några ackord som du ska använda för att spela till en sång.
 • Vi jobbar på att utveckla din förmåga att spela i ensemble, det vill säga att spela tillsammans med andra.
 • Vi lär oss om hur musik kan påverka människor. Vi kommer att lyssna till olika sorters musik och diskutera våra associationer, tankar och känslor.

                                                          

3. Detta kommer att bedömas

        Din förmåga att

- delta i olika sångaktiviteter;

- sjunga enkel stämsång som kanon eller växelsång;

- känna igen och namnge olika notvärden;

- musicera i ensemble med andra;

- skapa musik utifrån dina egna idéer och din befintliga kunskap;

- lyssna till musik och reflektera över den;

- urskilja vad som är typiskt för olika instrument.

 

 

                                              

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
MUSIK Lgr11 bedömningsmatris 1, Kunskapsstaden Helsingborg

-------------->
-------------->
-------------->
SJUNGA
Sjunger i enkla former i gemensam sång.
Sjunger i gemensam sång och anpassar med stöd efter takt/rytm.
Sjunger i olika former av gemensam sång. Anpassar efter takt/rytm.
SPELA
Ex: enkla anpassade stämmor och rytmer.
 • Mu
Deltar i enkla former av spel tillsammans med andra
Deltar i spel och anpassar med stöd sitt spelande efter takt/rytm. .
Deltar i spel och anpassar sitt spelande efter takt/rytm. (flyt och timing)
MUSIKSKAPANDE
skapa, sätta samman olika sätt att uttrycka sig på .(tex imitation, improvisation och skapande med text, bild ,ljud, rytmer och rörelse)
 • Mu
Skapar med hjälp i olika former och provar olika idèer.
Skapar i olika former och provar olika idèer.
Skapar i olika former. Prövar och omprövar egna idèer till en till viss del fungerande form
SAMTALA OCH BESKRIVA
- musikupplevelser och musikens påverkan. beskriv¬ningar av egna musikupplevelser och av hur musik kan påverka människor.
 • Mu
Samtalar kring musikupplevelser. Beskriver på ett enkelt sätt t.ex. vad man tycker om den, hur musiken påverkar människor.
Samtalar kring musikupplevelser och hur musiken påverkar människor. Beskriver genom att ge tydliga exempel kopplat till kända situationer eller egna erfarenheter.
Samtalar kring musikupplevelser och hur musiken påverkar människor. Beskriver på ett tydligt sätt musikupplevelser och hur musiken påverkar människor i olika situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: