👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tobak, alkohol och andra droger

Skapad 2019-02-28 18:41 i Hällaryds skola Karlshamn
Öka elevernas kunskaper om tobak, alkohol samt andra droger och vilka konsekvenser användning av dessa kan få.
Grundskola 6 Biologi
Att motivera till ett aktivt ställningstagande mot tobak, alkohol samt olika droger. Att ge kunskap om tobak, alkohol samt andra droger och dess följder. Att stärka elevernas självförtroende genom att de själva får ta ställning i olika frågor.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Alkohol, tobak och andra droger.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att läsa faktatexter från olika källor och samtala om innehållet. Du får aktivt ta ställning till frågor kopplade till innehållet.

Du ser faktafilmer om tobak.

Arbeta med texter och frågor om tobak som getts ut av Hem och Skola.

 

Vad ska du lära dig?

Du skall kunna ta ställning till och stå för det du tycker, fakta /värderingar! Du ska få kunskap om tobak, alkohol samt andra droger och dess följder.

 

Hur ska du visa att du lärt dig?
Du visar dina kunskaper och förmågor i samtal och diskussioner i helklass eller i mindre grupper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6