Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kartan

Skapad 2019-03-01 08:02 i Svanberga skola Norrtälje
Planering för temaarbete kring kartan. Temat berör områdena kartan, väderstrecken samt världsdelarna.
Grundskola 1 – 2 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska
I Tema Kartan kommer du få lära dig om kartan, jordgloben, göra undersökningar, väderstrecken och världsdelarna. Du kommer också få ge dig ut på en flygtur runtom världen!

Innehåll

Tidsperiod

 •  Vecka 11 till och med vecka 18.

Förmågor

 • Du får möjlighet att utveckla din förmåga att göra geografiska analyser av omvärlden och att värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
 • Du får möjlighet att utveckla din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Planeringen utgår från det internationella perspektivet genom vilket du får möjlighet att lära dig om att se den egna verkligheten i ett globalt perspektiv, skapa internationell solidaritet och utveckla förståelse för kulturell mångfald.
 • Du utvecklar din analytiska förmåga genom att förklara hur saker är, till exempel varför kartor ser ut som de gör.
 • Du utvecklar din kommunikativa förmåga genom att samtala och diskutera, till exempel ställa frågor eller återberätta vad du lärt dig.
 • Du utvecklar din begreppsliga förmåga genom att använda begrepp, till exempel väderstrecken och världsdelarnas namn.
 • Du utvecklar din förmåga att hantera information genom att söka och samla information, till exempel undersöka och leta efter namn på platser i en kartbok.
 • Du utvecklar din metakognitiva förmåga genom att reflektera och ge omdömen, till exempel vid självbedömning eller kamratbedömning.
 • Du får vara med och välja samt påverka arbetssätt i temat.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Att göra enkla undersökningar med hjälp av karta och jordglob.
 • Att använda väderstrecken och rumsliga begrepp.
 • Att namnge världsdelarna.
 • Att skriva texter med läslig handstil och på dator.
 • Att använda stor bokstav och punkt samt stava ord.

 

 

 

 

 

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du visar vad du kan och har lärt dig genom att:

 • berätta eller visa något om kartan, väderstrecken och världsdelarna.
 • delta aktivt i och under lektionernas aktiviteter.
 • visa din dokumentation.

     Formativ

 • Självbedömning.
 • Kamratbedömning.
 • Återkoppling.
 • Exit Tickets.

     Summativ

 • Faktatexter.
 • Bilder.
 • Spelresultat.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Du kommer lära dig genom:

 • Gemensamma genomgångar.
 • Se film.
 • Spela spel.
 • Rita bilder.
 • Skriva fakta.
 • Läsa fakta.

Undervisningen kommer att beröra:

 • Jordgloben.
 • Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben.
 • Namn och läge på världsdelarna.
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Temat består av följande områden:

 • Del 1: Kartan.
  Vad är en karta? Rita rum och klassrum uppifrån.

 • Del 2: Kartboken.
  Vad är en kartbok och hur används den? Om kartboken och några karttecken.
 • Del 3: Väderstrecken.
  Kan du väderstrecken? Lek om väderstrecken och rita en kompass.


 • Del 4: Världsdelarna.
  Vet du vad världsdelarna heter? Ut på en flygtur runt jorden. Spela spel. Använda Google Earth. Skriva fakta.
   
 • Del 5: Sammanfattning.
  Kahoot. Utvärdering och matriser i Unikum.

Uppgifter

 • Karta av klassrummet

 • Kompassros

 • Världsdelarna

 • Test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  SvA  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Kartan åk 1

SO

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Karta och jordglob
Du kan rita en enkel karta över klassrummet eller ditt rum.
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag provar att rita en karta och tar hjälp av en kompis eller vuxen.
Jag kan rita en karta över mitt rum eller klassrummet.
Jag tycker att det är enkelt att rita en karta över mitt rum eller klassrummet.
Karta och jordglob
Du kan använda en karta eller jordglob för att enkelt undersöka världen.
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag provar att titta på en karta eller jordglob tillsammans med en kompis eller vuxen.
Jag kan undersöka världen med hjälp av en karta genom att läsa och leta efter platser med hjälp av en kompis eller vuxen.
Jag kan undersöka världen med hjälp av en karta genom att läsa och leta efter platser.
Väderstreck och rumsliga begrepp
Du använda väderstrecken och andra rumsliga begrepp (i. över, under, runt, till, från, nära och långt) för att beskriva var något ligger på en karta.
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag provar att använda och känner igen orden norr, söder, öst och väst. Jag provar att använda och känner igen orden i, över, runt, under, nära och långt.
Jag provar eller kan med en kompis berätta vilket håll på en karta som är norr, söder, öst eller väst.
Jag vet och kan berätta vilket håll som är norr, söder, öst och väst på en kompass eller karta.
Världsdelarna
Du kan namnge världsdelarna och beskriva deras läge och storlek. Du kan namnge några världshav.
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag provar att namnge världsdelarna tillsammans med en kompis eller vuxen.
Jag kan berätta och visa var några av världsdelarna är på en karta.
Jag kan berätta och visa var några av världsdelarna och världshaven är på en karta.

Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva med läslig handstil och på dator
Du skriver så att andra kan läsa din handstil och du skriver på iPad.
 • Sv   3
Jag provar och kan med hjälp skriva fakta eller svar på frågor.
Jag kan svara på frågor med några ord som jag skriver själv.
Jag kan svara på frågor med hela meningar som jag skriver själv.
Följa språkliga normer
Du använder stor bokstav och punkt samt stavar ord rätt.
 • Sv   3
Jag provar och kan med hjälp skriva punkt.
Jag kan skriva med stor bokstav och punkt ibland.
Jag skriver med stor bokstav och punkt. Jag ber om hjälp med att stava ord rätt.
Ämnesspecifika ord
Du använder ämnesspecifika ord som väderstrecken eller rumsliga begrepp i dina svar.
 • Sv   3
Jag får hjälp att skriva ämnesspecifika ord i mina svar.
Jag kan skriva ämnesspecifika ord i mina svar.
Jag kan både skriva och berätta om de ämnesspecifika orden.

Sv SO SvA
Kartan åk 2

SO

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Karta och jordglob
Du kan rita en enkel karta över klassrummet eller ditt rum.
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag provar att rita en karta och tar hjälp av en kompis eller vuxen.
Jag kan rita en karta över mitt rum eller klassrummet.
Jag tycker att det är enkelt att rita en karta över mitt rum eller klassrummet.
Karta och jordgob
Du kan använda en karta eller jordglob dör att enkelt undersöka världen.
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag provar att titta på en karta eller jordglob tillsammans med en kompis eller vuxen.
Jag kan undersöka världen med hjälp av en karta genom att läsa och leta efter platser med hjälp av en kompis eller vuxen.
Jag kan undersöka världen med hjälp av en karta genom att läsa och leta efter platser.
Väderstreck och rumsliga begrepp
Du kan använda väderstrecken och andra rumsliga begrepp (i, över, under, runt, till, från, nära, långt) för att beskriva var något ligger på en karta.
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag provar att använda och känner igen orden norr, söder, öst och väst. Jag provar att använda och känner igen orden i, över, runt, under, nära och långt.
Jag provar eller kan berätta vilket håll på en karta som är norr. söder, öst eller väst.
Jag vet och kan berätta vilket håll som är norr, söder, öst och väst på en kompass eller karta.
Världsdelarna
Du kan namnge världsdelarna och beskriva deras läge och storlek. Du kan namnge några världshav.
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag provar att namnge världsdelarna tillsammans med en kompis eller vuxen.
Jag kan berätta och visa var några av världsdelarna är på en karta.
Jag kan berätta och visa var några av världsdelarna och världshaven är på en karta.

Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva med läslig handstil och på dator
Du skriver så att andra kan läsa din handstil och du skriver på iPad.
 • Sv   3
Jag skriver korta svar på frågor. Jag skriver så att jag själv kan läsa.
Jag skriver hel mening som svar på frågor. Jag skriver så att min lärare kan läsa.
Jag skriver hel mening som svar på frågor. Jag skriver så att en kompis kan läsa.
Följa språkliga normer
Du använder stor bokstav och punkt samt stavar ord rätt.
 • Sv   3
Jag skriver stor bokstav och punkt ibland.
Jag skriver stor bokstav och punkt ofta. Jag ber om hjälp med att stava ord rätt.
Jag skriver stor bokstav och punkt. Jag kan stava flera ord rätt.
Ämnesspecifika ord
Du använder ämnesspecifika ord som väderstrecken eller rumsliga begrepp i dina svar.
 • Sv   3
Jag får hjälp att skriva ämnesspecifika ord i mina svar.
Jag kan skriva några ämnesspecifika ord i mina svar.
Jag kan både skriva och berätta om de ämnesspecifika orden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: