Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa-beta

Skapad 2019-03-01 09:59 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Förskola
Tillsammans med Alfa-beta arbetar vi med att intressera barnen för språk i olika former som ska locka varje enskilt barn till att utforska språket efter sin egna förmåga.

Innehåll

Bakgrund

Vi strävar efter att uppmuntra barnen och ge dem möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt. Vi vill på ett lustfyllt och lekfullt sätt utveckla barnens talspråk, ordförråd och begrepp genom t.ex. lek, rim och ramsor, sagor, konkret materia och de dagliga samtalen.

Mål

Syftet är att vi ska fånga barnens intresse och nyfikenhet för språk och att utveckla deras ordförråd och ordförståelse.

Metod - Genomförande

I det dagliga samtalet där vi benämner och upprepar saker i allt vi gör  

 • Vi använder oss av stödtecken och nilbilder för att förstärka språket
 • Vi läser böcker och berättar sagor med hjälp utav sagopåsar
 • Genom att sätta ord på allt man gör i samband med olika rutinsituationer så ökar man ordförrådet. T.ex. att vid påklädningen benämna klädesplagg med ord, färg på kläderna och hur det känns att ha dem på sig
 • Vi uppmuntrar barnen att förmedla sina åsikter och tankar med ord och handling.
 • Vi tittar på bilder och reflekterar tillsammans om vad vi ser.

Dokumentation

Vi dokumenterar med hjälp av text, observationer och foto

Utvärdering - Uppföljning

Vi utvärderar aktiviteten på avdelningsplaneringen men också tillsammans med barnen genom att reflektera tillsammans utifrån vår dokumentation

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: