Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårtecken

Skapad 2019-03-01 10:34 i Enebackens förskola Bengtsfors
Förskola
Vårtecken 2019

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

(Varför har vi valt temat?)

Barnen visade intresse för våren och se förändringarna i naturen.

Mål

(Vad vill vi uppnå, vilka kompetenser vill vi utveckla?)

 Synliggöra årstidsväxlingen

Metod

(Vilka metoder använder vi oss av, hur gör vi?)

Se och uppleva förändringen i växtligheter ute på vår gård. Dela med oss av våra egna vårtecken 

göra våra egna vårtecken och göra en mini utställning i våran hall.

Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

 Vi har studerat våran utegård och sett utvecklingen av våra växter och blommor.

vi har tillverkat våra egna vårtecken i olika material som vi visade upp i vår mini utställning i våran hall.

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare

detta tema var mycket givande tema för barnen. Det ledde till mycket samtal och funderingar emellan barn och pedagoger.

Kopplingar till läroplanen

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: